Print Friendly, PDF & Email

Wybitny naukowiec w Łukasiewicz – PORT

Ceniony na świecie specjalista w dziedzinie chemii ciała stałego i chemii koordynacyjnej, prof. Gerd Meyer, gościem Łukasiewicz – PORT. Naukowiec z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie został laureatem Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Gerd Meyer przez 6 miesięcy pracować będzie wspólnie z naukowcami Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Realizować będzie projekt „Light converting layers” w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów w Centrum Inżynierii Materiałowej naszego Instytutu.

Gerd Meyer jest profesorem w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie. Przez większość swojego życia zawodowego związany był z Uniwersytetem w Kolonii, gdzie prowadził Katedrę Chemii Nieorganicznej. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego oraz amerykańskich i niemieckich Towarzystw Chemicznych. W kręgu jego zainteresowań naukowych są m.in. właściwości optyczne i magnetyczne ciał stałych, a także powstawanie struktur.

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta to kolejny etap współpracy prof. Meyera z Łukasiewicz – PORT. W październiku 2020 r. był gościem organizowanej we wrocławskim Instytucie konferencji PreATAM – sympozjum poświęconego najnowszym osiągnięciom z zakresu inżynierii materiałowej.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta przyznawane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej aktywnym naukowo, wybitnym niemieckim uczonym. Celem programu jest uhonorowanie laureatów za ich osiągnięcia naukowe oraz wspieranie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 28.06.2021
plusfontminusfontreloadfont