WSPÓŁPRACA Z USK W OPOLU

Print Friendly, PDF & Email

WSPÓŁPRACA Z USK W OPOLU

8 października 2019 instytut Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii podpisał list intencyjny o współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Jego celem jest wymiana doświadczeń między instytucjami, praca nad stosowaniem dobrych praktyk i rozwój zawodowy kadry.

Podpisanie listu intencyjnego wynika z doświadczeń ŁUKASIEWICZ – PORT w niełatwym procesie budowy ośrodka naukowo-badawczego i stanowi początek ważnego etapu rozwoju dla USK w Opolu. Tym samym szpital rozpoczyna współpracę z siecią skupiającą ośrodki naukowo-badawcze, dzięki której kadra USK będzie miała możliwość zawodowego rozwoju.

List intencyjny podpisali: Dariusz Madera, dyrektor USK w Opolu oraz Andrzej Dybczyński, dyrektor ŁUKASIEWICZ – PORT, który podziękował władzom uniwersytetu i szpitala. – Ta współpraca jest dla nas najlepszą z możliwych, daje szansę współpracy w której obie strony tworzą dla siebie wartość i obie strony z tej współpracy wyniosą korzyści. Dziękuję też ministrowi Marcinowi Ociepie za to, że dostrzegł potrzeby tej współpracy i uzupełniające się potrzeby jednostek.

Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz i zarazem sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że to partnerstwo będzie impulsem do rozwoju zarówno dla Uniwersytetu Opolskiego, jak i szpitala. – To trzecia największa sieć instytutów badawczych w Europie i podpisanie listu intencyjnego między siecią a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym to powód do satysfakcji – mówił Marcin Ociepa. – Mamy tu poważny ośrodek naukowy, jeśli chodzi o rozwój technologii i wspólnie z dyrekcją szpitala i Uniwersytetem Opolskim będą tworzyć nową jakość szpitala. To ważne, przełomowe wydarzenie i kolejny krok w kierunku naukowym. To też ważny sygnał dla środowiska naukowego w całej Polsce, że my traktujemy kierunek lekarski bardzo poważnie, tu warto przyjeżdżać i kontynuować karierę naukową.

Jak zauważył Dariusz Madera, dyrektor generalny USK, wsparcie ŁUKASIEWICZ – PORT przełoży się na konkretne efekty, które wypracują lekarze. – Jestem o tym przekonany, że ta współpraca pomoże nam w rozwoju, naszej kadrze i naszemu szpitalowi. – Cieszę się, że mówimy o szpitalu uniwersyteckim w kontekście roli, jaką ma pełnić w przyszłości – zauważył prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. – Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozpoczął dwa lata temu przemianę w przekształcanie w ważny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy. Nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi to kolejny w krok w wypełnianiu roli, jaką ma spełniać Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w listopadzie tego roku będzie aplikować o środki unijne do marszałka województwa na nowe centrum badawczo-rozwojowe – Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych. To koszt 24 mln zł.

– Będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami, bo przeszliśmy przez budowę ośrodka naukowo-badawczego, wiemy, jakie błędy można popełnić i jak ich uniknąć, by nie ponosić tych kosztów – zadeklarował dyr. Andrzej Dybczyński. – Działamy między innymi w obszarze biotechnologii i biotechnologii medycznej i nie będziemy w stanie rozwijać się bez kontaktu ze światem lekarskim. Dla nas podpisanie tego listu intencyjnego jest wielką nadzieją, że możemy zainicjować nasze kontakty z realnym światem medycznym.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 17.10.2019
plusfontminusfontreloadfont