Print Friendly, PDF & Email

WIB: zakończył się nabór wniosków

12 wniosków na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych – zakończył się nabór zgłoszeń w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego. To pionierski w skali kraju program wsparcia badań w zakresie biotechnologii medycznej – onkologii.

Nabór wniosków w otwartym konkursie WIB trwał od 1 do 12 marca 2021 r. Mogły wziąć w nim udział zespoły naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W ramach naboru spłynęło 12 aplikacji, a ich całkowita wartość to blisko 510 mln złotych. Nad realizacją całego przedsięwzięcia czuwa Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, który pełni w programie rolę Podmiotu Zarządzającego.

Dziękuję wszystkim Wnioskodawcom, których wielomiesięczna praca znalazła finał w złożonej w bardzo wymagającym konkursie dokumentacji aplikacyjnej. Cieszymy się, że proponowany przez WIB nowy model wsparcia okazał się atrakcyjny dla naukowców i zachęcił ich do podjęcia tego wyzwania – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Wirtualny Instytut Badawczy od początku wzbudzał duże zainteresowanie środowiska naukowego. Do konkursu zgłosiły się zarówno  grupy naukowców zatrudnionych w jednej instytucji, jak i konsorcja łączące kilka jednostek naukowo-badawczych. W sumie w zgłoszone zadania badawcze zaangażowani są badacze z 25 podmiotów z całej Polski – dodaje.

W pierwszej kolejności zgłoszone zadania badawcze zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Wyniki konkursu ofert poznamy w trzecim kwartale 2021 r.

– Z nadesłanych aplikacji wybranych zostanie maksymalnie 10 zadań badawczych, które otrzymają szansę na finansowanie badań na okres nawet do 10 lat. Oceny zespołów oraz zaproponowanych przez nich  dokonają wybitni naukowcy oraz specjaliści z pogranicza świata biznesu i nauki, którzy zostali wybrani w przeprowadzonej wcześniej rekrutacji – wyjaśnia Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy. – Wybranym zespołom zapewnimy stabilne, długoterminowe finansowanie, pozwalające na spokojną realizację zadań badawczych. Dodatkowo zespoły otrzymają od naszych ekspertów wsparcie w zakresie bieżącego dostosowania agendy naukowej do aktualnych realiów rynkowych, a także komercjalizacji efektów swojej pracy – dodaje.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorski program finansowania badań naukowych. Został powołany w oparciu o ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej. Rząd przeznaczył na ten cel 450 mln zł z Funduszu Polskiej Nauki oraz wskazał obszar badań: biotechnologia medyczna – onkologia, jako szczególnie ważny z punktu widzenia interesu społecznego. Nowatorski charakter programu polega na wprowadzeniu nowych zasad finansowania badań naukowych. Środki, które zostaną rozdysponowane między wybrane zespoły, przeznaczone będą w pierwszej kolejności na finansowanie ich pracy. Zgodnie z ideą WIB, członkowie grup badawczych korzystać będą z już istniejącej infrastruktury – laboratoriów, technologii i sprzętów, jakimi dysponują ich macierzyste jednostki naukowe.

Więcej informacji o programie Wirtualny Instytut Badawczy: https://wib.port.org.pl/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 15.03.2021
plusfontminusfontreloadfont