Print Friendly, PDF & Email

WIB: znamy termin ogłoszenia konkursu

Na 30 listopada zaplanowano ogłoszenie o otwartym konkursie na zespoły badawcze w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego. Program zakłada przekazanie rekordowej sumy 450 mln zł na badania w zakresie biotechnologii medycznej – onkologii. Jego Podmiotem Zarządzającym jest Łukasiewicz – PORT.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w poniedziałek (30 listopada) na oficjalnej stronie programu: https://wib.port.org.pl.  Wraz z ogłoszeniem wskazany zostanie termin naboru wniosków. Opublikowane zostaną również dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie.

Konkurs Wirtualny Instytut Badawczy został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 roku o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Umowę o jego uruchomieniu podpisano 16 października 2020 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. W ramach programu polscy naukowcy będą mogli realizować innowacyjne projekty na najwyższym światowym poziomie, w warunkach porównywalnych do tych jakie są w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy Chinach, które przyniosą rzeczywistą korzyść polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze jest przedsięwzięciem o długiej perspektywie. Na finansowanie badań w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego przeznaczono rekordową sumę 450 mln złotych w okresie 10 lat.

Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców, prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli polskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych, którzy będą współpracować w ramach utworzonych – na rzecz WIB – zespołów badawczych. Oceną merytoryczną złożonych przez nich ofert, w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne, zajmie się zespół powołanych ekspertów.

Bieżące informacje o Wirtualnym Instytucie Badawczym dostępne są na stronie: https://wib.port.org.pl/. Tam też można zapisać się do newslettera podsumowującego najnowsze wydarzenia (zakładka KONTAKT).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 10.11.2020
plusfontminusfontreloadfont