Print Friendly, PDF & Email

WIB: spotkania informacyjne on-line

Wirtualny Instytut Badawczy zaprasza na spotkania informacyjne w formule on-line na temat pierwszego otwartego konkursu na zespoły badawcze. Webinary zaplanowano na 17 i 22 grudnia. Rejestracja właśnie ruszyła.

Po ogłoszeniu o konkursie i uruchomieniu rekrutacji na ekspertów programu Wirtualny Instytut Badawczy, przyszedł czas na pierwsze spotkania informacyjne. Na 17 i 22 grudnia 2020 roku zaplanowano dwa pierwsze webinary kierowane do osób zainteresowanych udziałem w otwartym konkursie na zespoły badawcze. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://wib.port.org.pl/kalendarz-wydarzen/.

Celem spotkań będzie przybliżenie idei programu, ale i kwestii formalnych, które się z nim wiążą. Organizatorzy odpowiedzą na pytania uczestników. Podczas webinarów do ich dyspozycji będzie czat, jednak pytania można przesyłać też wcześniej, wpisując je w formularz zgłoszeniowy już na etapie rejestracji. Osoby zainteresowane bieżącymi informacjami na temat programu WIB zapraszamy do subskrypcji newslettera pod adresem: https://wib.port.org.pl/kontakt/.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy w Polsce program tego typu, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. WIB umożliwi finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, gwarantując do 100% finansowania zadań badawczych w perspektywie do 10 lat. Do programu zostanie zakwalifikowanych do 10 zespołów badawczych. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 roku. Do 15 stycznia przyszłego roku trwa rekrutacja ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za ocenę merytoryczną złożonych w ramach konkursu wniosków, a w dalszej perspektywie będą uczestniczyli także w okresowej ewaluacji zadań realizowanych przez zespoły badawcze.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Katarzyna Wołyńska, Opublikowano: 08.12.2020
plusfontminusfontreloadfont