Print Friendly, PDF & Email

WIB: ruszyła rekrutacja ekspertów do programu

Wirtualny Instytut Badawczy ogłosił nabór na ekspertów, którzy zostaną zaangażowani w ocenę merytoryczną wniosków o finansowanie, jak również będą uczestniczyli w okresowej ewaluacji naukowej zadań badawczych w trakcie ich realizacji.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorska w skali Polski formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki. Polski Rząd przeznaczył na pierwszy program 450 mln zł oraz zdecydował o wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Celem programu jest finansowanie pracy wybranych w ramach otwartych konkursów zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Rezultatem zadań badawczych ma być opracowanie możliwych do komercjalizacji nowych produktów  czy technologii.

Właśnie ruszył nabór na ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za ocenę merytoryczną złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków. W kolejnym etapie eksperci będą uczestniczyli także w okresowej ewaluacji naukowej zadań badawczych realizowanych przez zespoły badawcze. Poszukiwani są eksperci wyspecjalizowani w dziedzinie onkologii medycznej – biotechnologii, zarówno w zakresie prac badawczych, jak i działalności społeczno – gospodarczej.

Do współpracy poszukujemy najlepszych z najlepszych – uznanych ekspertów, doświadczonych w pracy w środowisku międzynarodowym, którzy mogą poszczycić się dorobkiem, osiągnięciami i doświadczeniem w obszarze biotechnologii medycznej. Ich rolą będzie asystowanie zespołom badawczym w drodze do osiągniecia założonych celów. To ogromny przywilej, ale i odpowiedzialność – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2021r. Więcej szczegółów na temat naboru ekspertów można znaleźć na stronie: https://wib.port.org.pl/ekspert/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Katarzyna Wołyńska, Opublikowano: 01.12.2020
plusfontminusfontreloadfont