Print Friendly, PDF & Email

WIB: rusza nabór wniosków

Blisko pół miliarda złotych – taka kwota już niedługo zasili polską naukę, dając impuls do rozwoju niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. 1 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB).

Wirtualny Instytut Badawczy to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju –pierwszy tego typu program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Rząd zadecydował o przeznaczeniu na jego cel rekordowej kwoty 450 mln zł oraz wskazał obszar badań: biotechnologia medyczna – onkologia, jako szczególnie ważny z punktu widzenia interesu społecznego.

Otwarty konkurs ofert w ramach programu WIB trwa od 1 do 12 marca 2021 r. Projekty mogą zgłaszać zespoły złożone z polskich i zagranicznych specjalistów zatrudnionych w placówkach naukowych działających na terenie Polski. Docelowo program pozwoli na sfinansowanie pracy do 10 zespołów badawczych w okresie do 10 lat.

Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, jednego z wiodących instytutów ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, który pełni rolę Podmiotu Zarządzającego programem Wirtualny Instytut Badawczy. – Pokładamy wielkie nadzieje w jakości zgłoszonych do konkursu projektów naukowo-badawczych, bo ich wysoki poziom jest warunkiem niezbędnym dla sukcesu całego przedsięwzięcia – dodaje.

Zgłoszone w konkursie ofert aplikacje oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów. Pośród kryteriów branych pod uwagę do najistotniejszych należą potencjał społeczno-gospodarczy i komercjalizacyjny zakładanych efektów badań. Oczekiwanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są bowiem możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą zainteresować inwestorów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Więcej informacji o programie Wirtualny Instytut Badawczy można znaleźć tutaj.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 01.03.2021
plusfontminusfontreloadfont