Print Friendly, PDF & Email

WIB: ogłoszenie konkursu na zespoły badawcze

Program Wirtualny Instytut Badawczy, którego Podmiotem Zarządzającym jest Łukasiewicz – PORT, ogłosił pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze z obszaru biotechnologia medyczna – onkologia. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarze, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Umożliwi finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach wyższych, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania. Środki będą wydatkowane w perspektywie do 10 lat. Do programu zostanie zakwalifikowanych do 10 zespołów badawczych.

Wirtualny Instytut Badawczy to projekt ważny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Przygotowywany przez Łukasiewicz – PORT z najwyższą starannością we współpracy z Ministerstwem i ekspertami zewnętrznymi. To ogromna satysfakcja, że dziś możemy zaprosić do udziału w konkursie inaugurującym program – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, który pełni rolę Podmiotu Zarządzającego programem.

Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 roku i potrwa do 12 marca. Na oficjalnej stronie programu (https://wib.port.org.pl/) można znaleźć dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie. Oceną złożonych wniosków zajmą się wyłonieni na potrzeby programu eksperci z obszaru naukowego i biznesowo – gospodarczego wyspecjalizowani w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. W grudniu i styczniu zaplanowano spotkania informacyjne na temat programu.

Dokumenty konkursowe pierwszego w Polsce konkursu otwartego w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy dostępne są na stronie: https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 30.11.2020
plusfontminusfontreloadfont