Print Friendly, PDF & Email

WIB: nabór uzupełniający na ekspertów

Wirtualny Instytut Badawczy ogłosił nabór uzupełniający na ekspertów programu. Będą odpowiedzialni za ocenę merytoryczną wniosków o finansowanie, jak również okresową ewaluację realizowanych przez zespoły badawcze zadań. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorska w skali Polski formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Polski Rząd przeznaczył na ten cel 450 mln zł oraz zdecydował o wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Wirtualny Instytut Badawczy sfinansuje pracę wybranych w ramach otwartych konkursów do 10 zespołów badawczych w okresie do 10 lat. Rezultatem ma być opracowanie możliwych do komercjalizacji nowych produktów czy technologii. Za ten obszar odpowiedzialny jest Łukasiewicz – PORT, występujący w roli podmiotu zarządzającego programem.

Właśnie uruchomiono nabór uzupełniający na ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za ocenę merytoryczną złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków. W kolejnym etapie będą też uczestniczyli w okresowej ocenie zadań badawczych realizowanych przez zespoły badawcze.

Wirtualny Instytut Badawczy to rewolucyjna idea, pokazująca jak efektywnie mogą zostać wykorzystane środki publiczne finansujące badania. To ważny i prestiżowy projekt. Dlatego też do współpracy zapraszamy najlepszych z najlepszych – ekspertów z Polski i zza granicy wyspecjalizowanych w zarówno w zakresie prac badawczych, jak i działalności na niwie społecznej i gospodarczej – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko eksperta programu WIB przyjmowane są do 19 lutego. Zaktualizowane wymagania dla kandydatów a także ogłoszenie i dokumentację, można znaleźć na oficjalnej stronie programu: https://wib.port.org.pl/ekspert/.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.02.2021
plusfontminusfontreloadfont