Print Friendly, PDF & Email

WE WROCŁAWIU SPOTKAJĄ SIĘ EUROPEJSCY I KRAJOWI EKSPERCI W DZIEDZINIE BIOBANKOWANIA

W dniach 11-12 października PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie gospodarzem II Konferencji Biobanków Polskich. Wrocławska organizacja badawczo-rozwojowa, prowadząca m.in. Biobank – Krajowy Ośrodek Wiodący, gościć będzie europejskich i krajowych ekspertów w tej dziedzinie. W spotkaniu wezmą udział również: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Biobankowanie to gromadzenie próbek materiału biologicznego (np. krwi, włosów, śliny czy włókien mięśniowych) na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Dzięki ich przechowywaniu i skatalogowaniu naukowcy mogą mieć łatwy dostęp do ogromnej liczby próbek z konkretnej populacji (np. osób zdrowych lub o szczególnych dolegliwościach, w danym przedziale wiekowym, z jednego regionu czy całego kontynentu). Udostępnianie próbek do badań przyczynia się do postępu m.in. w medycynie personalizowanej, w opracowywaniu nowych leków przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne a także w diagnostyce i profilaktyce chorób.

Konferencja, która zgromadzi licznych ekspertów w dziedzinie biobankowania, odbywa się we Wrocławiu już po raz drugi; ma ona dotyczyć przede wszystkim obszarów związanych z próbkami, kolekcjonowaniem danych w biobankowaniu oraz standardami funkcjonowania biobanków. Głównym organizatorem wydarzenia jest Konsorcjum BBMRI.pl, w którego skład wchodzi siedem podmiotów (lider Konsorcjum – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oraz uniwersytety medyczne z Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Lublina, Uniwersytet Łódzki oraz Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne z Podzamcza k. Chęcin). To te ośrodki półtora roku temu rozpoczęły wspólny projekt utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, do której należy już 39 jednostek. Dzięki utworzeniu Polskiej Sieci Biobanków, ośrodki gromadzące materiał biologiczny i dane mogą łączyć swe siły, by móc korzystać z bogatszego, bardziej zróżnicowanego zbioru materiałów i tym samym rozszerzać spektrum swoich możliwości oraz realizować ambitniejsze, międzynarodowe projekty badawcze. Takie działania są również czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego w Polsce.

Organizatorzy konferencji (Konsorcjum BBMRI.pl pod przewodnictwem Krajowego Ośrodka Wiodącego w zakresie biobankowania i Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania) odnotowali ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem; do udziału zgłosiło się prawie 180 osób. Na spotkanie zostały zaproszone nie tylko ośrodki sukcesywnie rozwijającej się Polskiej Sieci Biobanków, ale również Dyrektor Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, przedstawiciele węzłów krajowych z Włoch, Niemiec i Łotwy oraz reprezentanci innowacyjnych firm biotechnologicznych i biomedycznych (AstraZaneca, Bio-Tech Consulting, MedApp, Medical Simulation Technologies, Celon Pharma, OncoArendi Therapeutics, Ardigen, Amgen, Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma). Swój udział w spotkaniu potwierdzili również: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Program konferencji został podzielony na dwa dni. W czwartek odbędą się trzy sesje wykładów i wystąpień, prezentujących panoramę europejskich i polskich biobanków oraz różne spojrzenia na użycie danych z systemów medycznych do rozwoju nauki i przemysłów innowacyjnych. W piątek zaplanowano działania łączące edukację z wymianą doświadczeń w formie warsztatów, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania biobanków, m.in.: organizacyjnych, finansowych, etycznych, prawnych, dotyczących zapewnienia jakości działań oraz bezpieczeństwa i przetwarzania danych.

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w siedzibie PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na wrocławskich Praczach Odrzańskich (ul. Stabłowicka 147). Szczegóły na stronach www.port.org.pl oraz www.bbmri.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 17.10.2018
plusfontminusfontreloadfont