Print Friendly, PDF & Email

W POLSCE POWSTAŁA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ. PORT JEST JEJ CZĘŚCIĄ

W środę 3 kwietnia 2019 w siedzibie PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii odbyła się konferencję prasowa, dotycząca utworzenia Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz zmiany formy prawnej PORT ze spółki w Instytut Sieci. Wzięli w niej udział: dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dytko, dotychczasowy Prezes spółki PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oraz dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor nowo powstałego Instytutu Sieci.

W Polsce powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, która będzie stanowiła realny pomost między nauką a gospodarką. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako jedyna organizacja badawczo-rozwojowa na Dolnym Śląsku, stał się jej ogniwem. Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, PORT z dniem 1 kwietnia 2019 r. został bowiem przekształcony w Instytut Sieci, działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Wiele dziedzin w Sieci
Utworzenie sieci badawczej otwiera nowy i ważny rozdział polskiej nauki. Włączono do niej 37 instytutów badawczych, z czego większość podlegała do tej pory Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Reprezentują one różne dziedziny nauki, m.in. biotechnologię, chemię, farmaceutykę, elektronikę, elektrotechnikę, inżynierię materiałów, mechanikę precyzyjną, metalurgię, optykę czy lotnictwo.

Cele Łukasiewicza
Celem Łukasiewicza jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych służących rozwojowi polskich przedsiębiorstw i krajowej gospodarki. Dzięki długoterminowym strategiom działania oraz połączonemu potencjałowi 38 jednostek naukowo-badawczych Łukasiewicz stworzy poważną i interdyscyplinarną ofertę dla biznesu. Będzie zapleczem nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym dostarczy niezbędnych kompetencji do innowacyjnego rozwoju. Zapewni także bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad ich działalnością. – Powołanie Łukasiewicza to zgłoszenie aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowym instytucjami – zapowiada Piotr Dardziński, dotychczasowy sekretarz stanu w resorcie nauki, który w dniu 1 kwietnia został powołany na prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Stajemy się dzisiaj ważnym partnerem dla takich organizacji jak niemieckie Stowarzyszenie Fraunhofera, francuskie Carnot czy fińskie VTT. Nasza dotychczasowa współpraca międzynarodowa wchodzi właśnie na zupełnie nowy, globalny poziom wyzwań. Dzięki wejściu do pierwszej ligi zyskujemy szanse na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych.

PORT Instytutem Sieci
Z dniem 1 kwietnia 2019 r PORT został przekształcony w Instytut Sieci i zmienił osobowość prawną. Z tego względu ze stanowiska ustąpił dotychczasowy Prezes Spółki Piotr Dytko. – Moją misją było ustabilizowanie sytuacji Spółki, zmiana formy prawnej oraz zagwarantowanie jej ciągłości, możliwości dalszego rozwoju i spokoju przez kolejne lata. To był cel nadrzędny i to się właśnie dokonało. Ten rok był dla mnie okresem bardzo wytężonej pracy, w tym czasie opracowaliśmy strategię Spółki, o 70% podnieśliśmy jej przychody, znacząco rozwinęliśmy pion badawczo-rozwojowy i ściągnęliśmy tu świetnych naukowców – podkreśla Piotr Dytko.

Nauka w służbie gospodarce i społeczeństwu
Na nowego Dyrektora Instytutu Sieci został powołany dr Andrzej Dybczyński, który od marca 2018 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego oraz Prokurenta i był zaangażowany wraz z Zarządem Spółki w proces przekształcenia. – Łukasiewicz staje się mostem między światem nauki a gospodarką, zaś PORT staje się jego kluczowym przęsłem. Chcemy prowadzić badania w obszarach strategicznych dla rozwoju państwa, a jednocześnie badania realizujące rzeczywiste potrzeby polskich przedsiębiorstw – zaznacza dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Naszym celem jest kreowanie nowych technologii w obszarze inżynierii materiałowej, biobankowania oraz biotechnologii. Chcemy uprawiać naukę, która przynosi gospodarce i społeczeństwu wymierne, bezpośrednie korzyści, bo w ten sposób rozumiemy naszą misję i naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Mamy ambicje stać się organizacją badawczą pierwszego wyboru dla przedsiębiorców, startupów oraz młodych, zdolnych naukowców chcących prowadzić badania aplikacyjne. Za dwadzieścia lat chcemy być tym, czym dzisiaj jest ITRI na Tajwanie, VTT w Finlandii czy VIB w Belgii – to są nasze wzorce i to jest nasz cel.

Potencjał ludzki i badawczy
Powstanie Łukasiewicza oznacza połączenie instytutów zlokalizowanych w 11 miastach. W sumie to około 8 tysięcy pracowników, w tym ponad 1,5 tysiąca pracowników naukowych i 4,5 tysiąca pracowników techniczno-badawczych. Tym samym powstanie trzeci co do wielkości projekt sieci instytutów badawczych w Europie – po francuskiej i niemieckiej, a to pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umożliwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 05.04.2019
plusfontminusfontreloadfont