Print Friendly, PDF & Email

Visiting Professors: prof. Richard Hoogenboom

Gościem najbliższej edycji naszego cyklu seminaryjnego będzie wybitny badacz polimerów, prof. Richard Hoogenboom. 15 października (czwartek) w Łukasiewicz – PORT da otwarty dla publiczności wykład popularnonaukowy na temat nowoczesnych materiałów polimerowych. W wydarzeniu można uczestniczyć zdalnie. Wrocław odwiedzi w ramach programu Visiting Professors.

Profesor Richard Hoogenboom z Uniwersytetu Ghent w Belgii jest jednym z wiodących naukowców z dziedziny chemii polimerów na świecie. Ma na swoim koncie ponad 400 publikacji naukowych, które były cytowane blisko 20 000 razy, a jego Index Hirsha wynosi 65. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym przyznanej w 2020 r. Carl S. Marvel Award for Creative Polymer Chemistry Award wręczonej przez POLY division of American Chemical Society.

W czwartek (15 października) w Łukasiewicz – PORT da wykład otwarty: Polymers – from plastics to smart materials, w którym omówi nowoczesne materiały polimerowe pokazując, że obecnie polimery to coś znacznie więcej niż plastik. Abstrakt.

Początek spotkania o godz. 12.00, po wykładzie zaplanowano dyskusję. Wykład i dyskusja w języku angielskim.
Miejsce: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Budynek 1, Aula, I piętro.

Z uwagi na restrykcje związane z pandemią informujemy, że na sali dostępna będzie ograniczona liczba miejsc i należy zgłosić chęć uczestnictwa. Słuchacze powinni zaopatrzyć się w maseczki.

Chętni mogą uczestniczyć także w wykładzie online. Link do transmisji https://bit.ly/3lIo60k

Wcześniej, o godz. 10.00 prof. Hoogenboom poprowadzi wykład naukowy: Poly(2-oxazoline)s as potent(ial) biomaterials. Abstrakt. Link do transmisji: https://bit.ly/3lIo60k

O godz. 14.00 zapraszamy na warsztaty dla naukowców: Research commercialization – From fundamental research to spin-off company: how AVROXA was founded?, publishing – How to efficiently disseminate your research?, Chemistry: Polymer chemistry including chemistry of poly(2-oxazoline)s.

W dniu wykładu istnieje możliwość indywidualnego spotkania z profesorem. Osoby zainteresowane rozmową lub uczestnictwem w wykładzie prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do koordynatora wizyty: dr Róża Szweda, Lider Zespołu Badawczego Funkcjonalnych Makrocząteczek w Łukasiewicz – PORT: roza.szweda@port.lukasiewicz.gov.pl.

Profesor Richard Hoogenboom przyjedzie do Wrocławia z gościnnym wykładem w ramach programu Visiting Professors to cykl wizyt znanych naukowców, artystów, ludzi biznesu z całego świata, współfinansowanych przez Miasto Wrocław (fundusz Scientiae Wratislavienses). Goście przyjeżdżają do stolicy Dolnego Śląska na zaproszenie Prezydenta Wrocławia, rektorów wrocławskich uczelni i dyrektorów instytutów naukowych, takich jak Łukasiewicz PORT. Visiting Professors daje możliwość wymiany myśli, idei i doświadczeń pomiędzy naukowcami z Wrocławia a zagranicznymi gośćmi, wzbogacając w ten sposób wrocławskie środowisko naukowe i nadając mu międzynarodowy charakter. W wykładach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani wrocławianie.

W ramach wizyty profesor przygotował też dodatkowe warsztaty i wykłady dla środowiska naukowego, które zaplanowano zarówno w Łukasiewicz – PORT, jak i na Politechnice Wrocławskiej.

***

Visiting Professors: prof. Richard Hoogenboom

The guest of the next edition of our seminar series will be an outstanding researcher of polymers, prof. Richard Hoogenboom. On October 15th (Thursday) in Łukasiewicz – PORT, he will give workshops and science lectures dedicated to broad audience about polymer materials. His visit is a part of the Visiting Professors program.

Professor Richard Hoogenboom from the University of Ghent, Belgium is one of the world’s leading scientists in the field of polymer chemistry. He has over 400 scientific publications to his credit, which have been cited nearly 20,000 times, with his Hirsh Index 65. He is a laureate of many prestigious awards, including the Carl S. Marvel Award for Creative Polymer Chemistry Award funded by POLY division of the American Chemical Society (2020).

At 10.00 a.m. professor Hoogenboom will start with the lecture on topic of smart materials based on poly(2-oxazoline)s, titled: Poly(2-oxazoline)s as potent(ial) biomaterials.  Abstract.

At 12.00 noon we invite you to a popular science open lecture dedicated to non-specialist audience. Professor Hoogenboom will explain that in this days polymers are something much more than plastic, title: Polymers – from plastics to smart materials. Abstract.

After the lecture we’ve planned a discussion.

Place: Łukasiewicz PORT, ul. Stabłowicka 147, Building 1, Auditorium, 1st floor.

Due to the pandemic restrictions, we would like to inform you that a limited number of seats will be available in the room and audience should be provided with masks.

You can also participate in the online lectures. The link to the broadcast: https://bit.ly/3lIo60k

From 2.00 p.m. we are inviting you to workshops on several subjects: Research commercialization – From fundamental research to spin-off company: how AVROXA was founded?, publishing – How to efficiently disseminate your research?, Chemistry: Polymer chemistry including chemistry of poly(2-oxazoline)s.

On the day of the lecture, it will be possible to meet the professor individually upon prior registration. If you want to participate in the events please register – contact the visit’s coordinator in advance: Róża Szweda, Ph.D, Leader of the Functional Macromolecules Group in Łukasiewicz – PORT: roza.szweda@port.lukasiewicz.gov.pl.

Professor Richard Hoogenboom will come to Wrocław with a guest lecture as part of the Visiting Professors program this is a series of visits of famous scientists, artists, business people from around the world, co-financed by the city through Scientiae Wratislavienses fund. Guests come to the capital of Lower Silesia at the invitation of the President of Wrocław, rectors of Wrocław universities and directors of scientific institutes, such as Łukasiewicz PORT and the organization of visits are undertaken by universities and institutes. Visiting Professors promotes exchanging thoughts, ideas and experiences between scientists from Wrocław and foreign guests, thus enriching the Wrocław scientific community and giving it an international character. The lectures are open for public.

As part of the visit, the professor also prepared workshops and lectures for the scientific community, which are planned both at Łukasiewicz – PORT and at the Wrocław University of Technology.

 

prof. Richard Hoogenboom (PhD)

 • Head of the Supramolecular Chemistry Group
 • Full professor (Department of Organic and Macromolecular Chemistry, Faculty of Sciences, UGent)
 • Member of the Center of Macromolecular Chemistry (CMaC)
 • Co-founder of AVROXA

 

Research focus:

 • all aspects of Poly(2-oxazoline)s (PAOx) ranging from new monomer synthesis and development, in dept investigation of (co)polymerization kinetics up to the safety and biodistribution of the resulting PAOx and their use for various, mostly biomedical applications.
 • the combination of well-defined „smart” polymer structures with supramolecular interactions provided as a platform to develop responsive and functional materials for, e.g., sensors and diagnostics as well as responsive and tough hydrogels.
 • on the development of novel responsive polymer materials, chromic materials that change color as well as their applications as, e.g. sensors, logic gates and drug delivery vehicles, but also as additives for cement.

Biography:

Richard Hoogenboom (1978) studied chemical engineering at the Eindhoven University of Technology (the Netherlands). In 2005, he obtained his Ph.D. under the supervision of Ulrich S. Schubert and continued working as a project leader for the Dutch Polymer Institute. After postdoctoral training with Martin Moeller at the RWTH Aachen (Humboldt fellowship, 2008-2009) and Roeland Nolte at the Radboud University Nijmegen (NWO veni-grant, 2009-2010), he was appointed as associate professor at Ghent University in 2010 and in October 2014 he was promoted to full professor. He currently heads a research group on Supramolecular Chemistry (www.sc.ugent.be). His research interests include stimuli-responsive polymers, supramolecular polymers, and poly(2-oxazoline)s. He is the author of  > 400 scientific articles (~ 18,000 citations; h-index of 63), 16 patent applications (5 granted, 11 filed), 13 book chapters, 1 book editor. He is currently editor-in-chief for European Polymer Journal and associate editor for Australian Journal of Chemistry. Member of the editorial boards of Chem (Cell Press), Macromolecules, Polym. Chem., Macromol. Rapid Commun. and Mater. Today Chem., amongst others.  Prof. Hoogenboom is the recipient of the inaugural Polymer Chemistry Lectureship (2015), the fifth PI IUPAC award (2016) and the ACS Macromolecules/Biomacromolecules young investigator award (2017), Carl S. Marvel Award for Creative Polymer Chemistry Award fubded by POLY division of American Chemical Society (2020).

Prof. Hoogenboom is co-founder of AVROXA (2018, https://ultroxa.com/), a spin-off of his research group, a technology-based company specialized in innovative polymers. They are experts in the design and production of high-quality, well-defined, ultra-pure poly(2-oxazoline)s, under the brand name Ultroxa®.

Key publications:

 • Visualization and design of the functional group distribution during statistical copolymerization, P.H. M. Van Steenberge, O. Sedlacek, J. C. Hernández-Ortiz, B. Verbraeken, M-F. Reyniers, R. Hoogenboom, D. R. D’hooge, Nature Com 10,  3641 (2019)
 • Chemical Design of Non-Ionic Polymer Brushes as Biointerfaces: Poly(2-oxazine)s Outperform Both Poly(2-oxazoline)s and PEG, G. Morgese, B. Verbraeken, S.N. Ramakrishna, Y. Gombert, E. Cavalli, R. Hoogenboom E. Benetti, Angew Chem Int Ed 57 11667-11672. (2018)
 • Unexpected Reactivity Switch in the Statistical Copolymerization of 2-Oxazolines and 2-Oxazines Enabling the One-Step Synthesis of Amphiphilic Gradient Copolymers, O. Sedlacek, K. Lava, B. Verbraeken, S. Kasmi, B. G. De Geest, R. Hoogenboom, J. Am. Chem. Soc. 141, 9617-9622 (2019)
 • Plasma dye coating as straightforward and widely applicable procedure for dye immobilization on polymeric materials, L. De Smet, G. Vancoillie, P. Minshall, K. Lava, I. Steyaert, E. Schoolaert, E. Van De Walle, P. Dubruel, K. De Clerck, R. Hoogenboom, Nature Com 9, 1123 (2018)
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.10.2020
plusfontminusfontreloadfont