Print Friendly, PDF & Email

Szkoła doktorska PORT i Uniwersytetu Wrocławskiego

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii i Uniwersytet Wrocławski rozpoczynają współpracę w zakresie kształcenia doktorantów. Dzięki niej młodzi naukowcy będą mogli przygotowywać swoje rozprawy na wrocławskiej uczelni, pracując i zdobywając doświadczenie w międzynarodowych Zespołach Badawczych w naszym Instytucie.

20 lipca 2021 r. Łukasiewicz – PORT zawarł z Uniwersytetem Wrocławskim porozumienie, dzięki któremu pracownicy i stypendyści Instytutu będą mogli uczestniczyć w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pozwoli im to połączyć studia ze zdobywaniem cennego doświadczenia, jakie daje udział w badaniach aplikacyjnych prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze. Łukasiewicz – PORT to pierwszy Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz, który podjął tego rodzaju kooperację z uczelnią.

Studenci szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, będący jednocześnie pracownikami lub stypendystami Łukasiewicz – PORT, będą mieli możliwość pozyskania praktycznych umiejętności podczas pracy nad unikatowymi i ważnymi społecznie projektami. Będą przy tym korzystać z najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego oraz wiedzy i wsparcia cenionych naukowców związanych z wrocławskim Instytutem.

Sieć Łukasiewicz i wrocławski PORT to najważniejsi partnerzy komercjalizacji nauki w Polsce – mówi prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. – Liczymy bardzo, że współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, który ma bardzo dużo do zaoferowania nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też naukowym, będzie się dynamicznie rozwijać. Dzisiejsza umowa, która ma umożliwić stworzenie wspólnie szkoły doktorskiej, pomoże nam w kształceniu nowych kadr dla nauki, ale też w poznaniu tego, czym jest nauka od strony praktycznej, korzystnej dla całego społeczeństwa­ – dodaje rektor UWr.

Dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT, tak uzasadnia podjęcie współpracy z wrocławską uczelnią:

– Po pierwsze Łukasiewicz – PORT jako Instytut zajmujący się przede wszystkim badaniami aplikacyjnymi i Uniwersytet Wrocławski, największa uczelnia na Dolnym Śląsku, mają możliwość uzupełniania swoich kompetencji, wspierania się w rozwoju kadr, które będą realizować zadania istotne dla gospodarki. Drugi wymiar tej współpracy jest znacznie szerszy. Jest bardzo istotne, byśmy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku tworzyli środowisko jednostek naukowych, które wzajemnie będą się wspierać i budować ekosystem współpracy naukowej i badawczej. Powód trzeci jest bardzo osobisty – Uniwersytet Wrocławski jest moją alma mater.

Szkoła doktorska to kolejny etap trwającej od wielu lat współpracy Łukasiewicz – PORT z Uniwersytetem Wrocławskim, jedną z 10 najlepszych uczelni badawczych w Polsce. Do tej pory obejmowała ona m.in. wspólną organizację konferencji naukowych oraz przyjmowanie studentów wrocławskiej uczelni na praktyki i stypendia w Instytucie. Jeden ze stypendystów Łukasiewicz – PORT, student 5. roku chemii medycznej na UWr Kacper Prokop, został w 2021 r. roku laureatem Studenckiego Nobla w kategorii nauk przyrodniczych i energetyki.

Dzięki zawartej umowie Liderzy Zespołów Badawczych skupionych w Centrach Badawczych Łukasiewicz – PORT  będą mogli zgłaszać kandydatów do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie. Trafią do niej najlepsi z najlepszych – osoby, które spełnią zarówno wymogi projektowe Lidera Zespołu Badawczego, jak i wymagania procedury rekrutacyjnej uczelni.

Zobacz film z uroczystości:

https://www.youtube.com/watch?v=q2jkJqpncJA

fot. Dominika Hull (Uniwersytet Wrocławski)

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 20.07.2021
plusfontminusfontreloadfont