Print Friendly, PDF & Email

Raport Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje dwa lata swojej działalności. Opublikowany „Raport Łukasiewicza. Nauka dla przyszłości” to kompendium wiedzy o najważniejszych osiągnięciach i inicjatywach zrealizowanych przez organizację, której jesteśmy częścią.

Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowała swoją działalność w latach 2019-2020 w adresowanym do szerokiej publiczności „Raporcie Łukasiewicza. Nauka dla przyszłości”. W dostępnym on-line dokumencie omówione zostały aktywności Sieci w kluczowych obszarach jej zainteresowania, jakimi są inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia.

W raporcie znaleźć można m.in. dane dotyczące realizacji sztandarowego programu Łukasiewicza w zakresie wspierania polskiej przedsiębiorczości, jakim są Wyzwania Łukasiewicza. To funkcjonujący od listopada 2019 r. unikatowy system inicjowania prac badawczo-rozwojowych, dzięki któremu grupa 4500 naukowców i inżynierów z instytutów Sieci w czasie maksymalnie 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe przedsiębiorcy i proponuje opracowanie skutecznego wdrożenia.

Raport Łukasiewicza zawiera również informacje o tzw. Tarczy Naukowej, czyli zaangażowaniu Instytutów Łukasiewicza w walkę ze skutkami pandemii, realizowanych projektach badawczych oraz wspieraniu komercjalizacji wyników badań naukowych. Jednym z omawianych tematów jest Centrum Diagnostyki Populacyjnej, które powstaje w Łukasiewicz – PORT.

Cały dokument można pobrać tutaj.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.05.2021
plusfontminusfontreloadfont