Print Friendly, PDF & Email

PRZEDSTAWICIELE FIŃSKIEGO VTT ODWIEDZILI PORT

11 i 12 grudnia 2018 PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii gościł delegację wiodącego ośrodka badawczo-rozwojowego VTT z Finlandii. Wizyta odbywała się w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu pn. ,,Strategic Reform Support System”, dedykowanego jednostkom administracji publicznej realizującym zmiany strukturalne, którego pożądanym efektem jest wymiana informacji i dobrych praktyk pomiędzy czołowymi ośrodkami badawczymi.

Jednym z czołowych ośrodków na świecie jest właśnie VTT Technical Research Centre of Finland Ltd – centrum, które ma już wypracowane rozwiązania w zakresie funkcjonowania, zarządzania i planowania strategii rozwoju instytucji badawczo-rozwojowych. Polska jest w trakcie przygotowywania ustawy w tej sprawie i dopiero wypracowuje powyższe rozwiązania. Dlatego też przedstawiciele centrum VTT, które ma wieloletnią praktykę w opracowywaniu strategii funkcjonowania różnorodnych jednostek badawczych, są w stanie zaprezentować, jak powinna wyglądać sprawnie działająca sieć, czyli system, który zrzesza instytuty i innego rodzaju organizacje badawcze.

Wizyta VTT miała też na celu uzyskanie informacji, w jaki sposób wykorzystać funkcjonujące w Finlandii rozwiązania, ułatwiające powstawanie i późniejsze działanie takiej sieci. W kontekście powstawania polskiej sieci Łukasiewicz, współpraca z VTT, które zajmuje czwarte miejsce w rankingu pozyskiwania środków z programu Horyzont 2020, jest bardzo istotna dla wdrażania pomysłów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funkcjonowania PORTU, chcącego czerpać wzorce od najlepszych.

Robert Napora z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił w trakcie wizyty, że ważne jest aby dowiedzieć się, jakie jest pełne spektrum działalności instytucji, jaką jest sieć badawcza – Jak zarządzać talentami w takiej sieci, jak pozyskiwać odpowiednich pracowników, jak ich później nagradzać, prowadzić ich kariery, mobilizować naukowców do dokształcania się oraz jak umożliwić pozyskiwanie stopni naukowych – bez prowadzenia studiów doktoranckich. Według Roberta Napory – Sieć ma zrzeszać instytuty nastawione na badania wdrożeniowe, jednakże nacisk położony powinien być również na rozwój osobisty naukowców – w tym właśnie zdobywanie stopni naukowych, które są naturalnym elementem kariery badacza. W tym celu, korzystając z wzorców VTT, instytuty polskiej sieci powinny ściśle współpracować z uczelniami, ale w taki sposób, by było to również opłacalne dla uczelni. Organizacja taka jak PORT za główny cel stawia sobie tworzenie nowych rozwiązań i innowacji dla biznesu, głównie przemysłu, jednak w ramach tych działań powstawać będzie również dorobek naukowy, co będzie korzystne szczególnie dla polskich instytucji akademickich. Dobrym przykładem instrumentu łączącego oba rozwiązania są doktoraty wdrożeniowe, pozwalające naukom nabywać praktyki w badaniach dla biznesu, jednocześnie realizując swoją ścieżkę kariery naukowej.

Esencją organizacji takich jak VTT czy PORT jest właśnie połączenie badań akademickich ze współpracą z biznesem. Napora przedstawiał ścieżkę wdrażania tych pomysłów mówiąc, że najpierw Ministerstwo przedstawiło samą koncepcję, następnie przedstawiciele Ministerstwa obserwowali fińskie rozwiązania, uznane za modelowe, a kolejnym etapem jest wizyta Finów w Polsce, gdzie oglądają oni kilka naszych organizacji i instytutów, mających wejść w skład planowanej sieci Łukasiewicz, w tym także PORT. Na koniec wizyty VTT w Polsce pojawią się z ich strony rekomendacje (w formie raportu) dla poszczególnych organizacji i przyszłej sieci badawczej, mówiące, w jaki sposób zoptymalizować procesy zarządcze, jakich błędów się wystrzegać i jakie praktyczne, sprawdzone rozwiązania warto wprowadzać.

Podczas wizyty w PORT goście z VTT dowiedzieli się, jak funkcjonuje spółka, a temat ten szczegółowo przedstawiał dr Andrzej Dybczyński, dyrektor zarządzający PORT. Następnie Anna Chmura, Andrzej Dybczyński i Anna Kolbe-Panek oprowadzili delegację po kampusie, co z kolei było wprowadzeniem do prezentacji Anny Chmury nt. infrastruktury badawczej PORT-u. Wieczorem goście zostali zaproszeni na lokalne specjały do Karczmy Lwowskiej we wrocławskim Rynku, by następnego dnia zapoznać się z systemem HR PORT-u, który przedstawiła Justyna Gajewska, dyrektor personalny pionu odpowiadającego za dobór kadr. Na koniec odbył się panel pt. ,,100 pytań do VTT”, a owocną wizytę podsumował dr Andrzej Dybczyński.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 19.12.2018
plusfontminusfontreloadfont