Proces rekrutacji

Print Friendly, PDF & Email

Proces rekrutacji

Jesteśmy organizacją wyróżnioną przez Komisję Europejską prestiżowym logo HR Excellence in Reaserch, dlatego przy rekrutacji pracowników naukowych postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Na poszczególnych etapach rekrutacji sprawdzamy wiedzę, doświadczenie, predyspozycje osobowościowe oraz motywację Kandydatów. W zależności od stanowiska na które aplikujesz, możesz spodziewać się mniej lub bardziej rozbudowanego procesu rekrutacji.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

 
 

Publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego

Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na popularnych portalach internetowych oraz na naszej stronie www w zakładce KARIERA.

Selekcja dokumentów

Dokumenty aplikacyjne Kandydatów selekcjonujemy pod kątem wymagań niezbędnych na danym stanowisku. Kontaktujemy się z tylko wybranymi osobami, które w największym stopniu dopasowane są do oczekiwanego profilu.

Rozmowy telefoniczne

Rozmowa telefoniczna to etap, który włączamy do niektórych procesów rekrutacyjnych i który ma na celu sprawdzanie najważniejszych kryteriów w kontekście pracy na danym stanowisku.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy z Kandydatami przeprowadza zespół złożony z: pracownika działu HR, przełożonego przyszłego pracownika oraz innych specjalistów, którzy mogą fachowo ocenić kompetencje Kandydata. Podczas spotkania, trwającego ok. 60 minut, rozmawiamy o doświadczeniu, edukacji oraz weryfikujemy wiedzę merytoryczną i dopasowanie kandydata do konkretnego stanowiska pracy. Czasami wykorzystujemy również inne, dodatkowe metody rekrutacyjne np. zadania, próbki pracy czy testy. Dla wygody naszych Kandydatów rozmowy mogą się odbywać w formie wideokonferencji lub telekonferencji.

Informacja zwrotna

Informację zwrotną przekazujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, telefonicznie lub mailowo, osobom, które brały udział w rozmowie rekrutacyjnej niezależnie od tego, czy wynik rozmowy jest pozytywny czy też nie.

Adaptacja

Ostatnim etapem procesu wyboru i doboru pracowników jest ich adaptacja. Pierwsze dni w nowej pracy dla wielu osób mogą być stresujące i trudne, dlatego staramy się zapewnić naszym nowym pracownikom wsparcie oraz pomoc w zrozumieniu naszej firmy i panujących w niej zasad.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont