Print Friendly, PDF & Email

Prezentacje kandydatów na PI

19.12.2019 w ŁUKASIEWICZ – PORT odbyły się pierwsze publiczne prezentacje kandydatów ubiegających się o stanowisko Principal Investigator w naszym instytucie – dla Centrum Biotechnologii. To pierwszy raz, gdy – idąc w ślady największych światowych instytucji akademickich – rekrutujemy PI-ów.

Swoje wystąpienia zaprezentowali kandydaci z Bostonu i Heidelbergu. Prezentacje miały charakter otwarty: przysłuchiwał się im zaproszony do współpracy panel ekspertów, ale też grupa kilkudziesięciu pracowników naszego instytutu, zwłaszcza z pionu B+R. Po zakończeniu prezentacji zadawali oni pytania kandydatom.

W panelu ekspertów oceniających wystąpienia kandydatów z znaleźli się znakomici specjaliści: prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Jakub Gołąb (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie) i dr Maciej Drożdż (do niedawna: Johnson and Johnson Development Corporation).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 20.12.2019
plusfontminusfontreloadfont