Print Friendly, PDF & Email

preATAM2020: zaczynamy

Już jutro (13 października) rusza Prequel Symposium on Advanced Technologies and Materials /preATAM2020/ – pierwsza tego typu międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona najnowszym osiągnięciom z zakresu inżynierii materiałowej. Jej organizatorem jest Łukasiewicz – PORT.

Od wtorku (13 października) do czwartku (15 października) czekają nas spotkania z wybitnymi naukowcami z całego świata, którzy w swojej pracy koncentrują się na wydajnych materiałach optycznych, warstwach 2D i zminiaturyzowanych urządzeniach fotonicznych.

Jestem przekonana, że to międzynarodowe spotkanie, mimo że organizowane w przestrzeni wirtualnej, rzuci światło na wszystko, co w obszarze zaawansowanej inżynierii materiałowej jest dziś najbardziej fascynujące i pożądane. Do udziału zachęcam zwłaszcza młodych naukowców! – mówi dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk, Lider Centrum Inżynierii Materiałowej, Kierownik Laboratorium Mikroskopii Elektronowej w Łukasiewicz – PORT.

W ramach sympozjum zaplanowano 9 wykładów cenionych ekspertów z wiodących instytutów naukowych z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Wśród  zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Anja-Verena Mudring, prof. Mark Rümmeli i prof. Georges Boulon. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów – uczestnicy przez cały czas trwania wykładów będą mogli zadawać pytania prelegentom. Dodatkowo, specjalnie z myślą o młodych naukowcach, przygotowano też sesję posterową online. Każdego dnia uczestnicy będą mieli okazję omawiać wybrane postery, rywalizując o atrakcyjne nagrody: iPady, zaproszenia na Sympozjum ATAM2021 lub staże w Łukasiewicz – PORT.  Zwycięzców poznamy ostatniego dnia sympozjum (15 października). Transmisja będzie dostępna dla zalogowanych użytkowników. Rejestracja trwa do 12 października.

Szczegółowy plan wydarzenia: https://atam.port.org.pl/program/timetable/

 

preATAM2020: let’s get started

Tomorrow (October 13th) starts the Prequel Symposium on Advanced Technologies and Materials /preATAM2020/ – the first international scientific conference devoted to the latest achievements in the field of materials engineering. Łukasiewicz – PORT is the organizer.

From Tuesday (October 13th) to Thursday (October 15th) we will meet with scientists from around the world whose work focuses on efficient optical materials, 2D layers and miniaturized photonic devices.

I am convinced that this international meeting, although organized in a virtual space, will shed a light on everything that is the most fascinating and desirable today in the field of advanced materials engineering. I encourage especially young scientists to participate! – says Alicja Bachmatiuk, Ph.d. Dsc. Leader of the Materials Engineering Center, Head of the Laboratory of Electron Microscopy in Łukasiewicz – PORT.

As a part of the symposium, 9 lectures by renowned experts from leading scientific institutes in Europe, Asia and the United States are planned. Invited are: prof. Anja-Verena Mudring, prof. Mark Rümmeli and prof. Georges Boulon. The meeting will be a great opportunity to exchange views – participants will be able to ask questions meanwhile the lectures. Additionally, an online poster session is prepared especially for young scientists. Every day, they will have the opportunity to discuss selected posters and compet for attractive prizes: iPads, invitations to the ATAM2021 Symposium or internships at Łukasiewicz – PORT. The winners will be announced on the last day of the symposium (October 15th). The broadcast will be available only to logged users. Registration is open until October 12th.

Symposium plan: https://atam.port.org.pl/program/timetable/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 12.10.2020
plusfontminusfontreloadfont