Print Friendly, PDF & Email

PORT ZASILI TECHNOLOGIĘ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ARDIGEN DO WALKI Z RAKIEM

 

Ardigen, spółka stosująca bioinformatykę i sztuczną inteligencję w medycynie personalizowanej, zawarła umowę o współpracy z PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO), w zakresie biobankowania materiału biologicznego. Działający w ramach PORT-u biobank, będący ośrodkiem wiodącym w polskiej części europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC, zapewnia najwyższe standardy jakości niezbędne do prowadzonych przez Ardigen badań w obszarze immuno-onkologii.

Ardigen and PORT cooperate

„Celem rozwijanych przez Ardigen technologii jest zwiększenie odpowiedzi pacjentów na immunoterapie onkologiczne. W naszych badaniach prezentujemy unikalne na świecie, holistyczne podejście łącząc immunomikę (analiza cyfrowa systemu odpornościowego) z metagenomiką (analiza cyfrowa mikrobiomu). Wykorzystywane przez nas technologie bioinformatyczne i sztucznej inteligencji wymagają najwyższej jakości danych. Szczególnie ważny jest sposób pobierania i przechowywania materiału biologicznego. Doświadczony zespół oraz zaplecze techniczne zarządzanego przez PORT biobanku jest dla nas gwarancją, że wykorzystywane w naszych badaniach dane będą odpowiedniej jakości co bezpośrednio wpłynie na wyniki naszych prac naukowych” – mówi dr Kaja Milanowska, wiceprezes Ardigen, odpowiedzialna za badania i rozwój.

„Rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami klinicznymi, badawczo-rozwojowymi oraz sektorem farmaceutycznym jest kluczowy, w celu szukania rozwiązań dla diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Obecnie uważa się, że podstawą rozwoju terapii celowanej jest strategia personalizowana, oparta o analizę danych omicznych”. – zaznacza dr n. med. Łukasz Kozera, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania oraz Lider obszaru Biobank w PORT. – „Nasz ośrodek posiada unikalne kompetencje i zasoby tworzące kluczowe ogniwo współpracy między podmiotami świata medycznego i przemysłu farmaceutycznego. Połączenie sił pomiędzy wiodącym centrum leczenia chorób onkologicznych jakim jest DCO, Krajowym Ośrodkiem Wiodącym w zakresie biobankowania (PORT) oraz firmą Ardigen stanowi gwarancję skuteczności wypracowanych technologii”.

„Połączenie bioinformatyki i sztucznej inteligencji pozwala na dokonywanie przełomów w procesie rozwoju innowacyjnych leków, w szczególności terapii spersonalizowanych. Chcemy w Polsce aktywnie budować ekosystem pozwalający na tworzenie ambitnych rozwiązań biotechnologicznych klasy computational medicine wchodząc w konkurencję z rywalami na rynku globalnym. Liczymy na to, że współpracą w naszych projektach zainteresujemy kolejne ośrodki w Polsce.” – powiedział Janusz Homa prezes Ardigen.

O Ardigen SA

Ardigen jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej spółką specjalizującą się w badaniach in silico łącząc bioinformatykę ze sztuczną inteligencją. Dostarczając własne technologie oraz usługi umożliwia firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym skorzystanie z potencjału ery sztucznej inteligencji w odkrywaniu innowacyjnych terapii.
Rozwijane przez Ardigen technologie mają na celu zwiększenie odpowiedzi pacjentów na immunoterapie onkologiczne. Ardigen prezentuje unikalne na świecie, holistyczne podejście łącząc immunomikę (analiza cyfrowa systemu odpornościowego) z metagenomiką (analiza cyfrowa mikrobiomu).
Misją spółki jest wprowadzanie idei medycyny precyzyjnej i personalizowanej do codziennej praktyki lekarskiej.

Więcej informacji: www.ardigen.com

O PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii sp. z o.o.

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest organizacją badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to najwyższej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Więcej informacji: www.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 15.03.2019
plusfontminusfontreloadfont