Print Friendly, PDF & Email

PORT URUCHOMIŁ ZINTEGROWANĄ CENTRALĘ BMS

24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, tak kontrolowane są laboratoria oraz budynki Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Od 1 kwietnia br., dzięki nowoczesnemu zintegrowaniu systemu zarządzania budynkami BMS, całodobowe monitorowanie i zarządzanie podsystemami związanymi m.in. z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej czy dostępnością mediów dla całego Kampusu PORT, odbywa się w jednym pomieszczeniu, które obsługiwane jest przez zespół specjalistów.

Ponad 2000 czujników
Wszystkie cztery budynki są pod stałą kontrolą systemu zarządzania budynkami BMS (ang. Building Management System), zwanego też automatyką budynkową. Opracowany dla PORT BMS zbiera informacje z łącznie ponad 2000 czujników oraz punktów odczytu zainstalowanych w całym Kampusie PORT. BMS przetwarza dane z czujników, które całodobowo sprawdzają m.in. wilgotność, temperaturę oraz przepływ powietrza, detektory tlenu i gazów. Kontrolowana jest również praca naszych 42 central wentylacyjnych (w tym 13 w bud. 3).

Nasz system BMS jest opracowany z zachowaniem najwyższych standardów i gromadzi dane z bardzo wielu miejsc. Tylko w jednym z naszych budynków, który został zaprojektowany przede wszystkim na użytek laboratoriów nanotechnologicznych, zainstalowanych jest aż 1 300 czujników – wyjaśnia Jarosław Sobota, Dyrektor Pionu Operacyjnego PORT.

Centralna kontrola i zarządzanie
Stworzenie centralnego pomieszczenia BMS-u umożliwiło zarządzanie funkcjonowaniem systemów wszystkich budynków poprzez gromadzenie danych z poszczególnych serwerów w jednym miejscu, szybko i skutecznie. Centrala oszczędza czas także dzięki temu, że pozwala na duży stopień automatyzacji kontroli, w wyraźny sposób sygnalizując wszelkie pojawiające się zmiany odczytów, problemy czy awarie. Umożliwia też ręczne sterowanie wszelkimi funkcjami, od klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania po otwieranie drzwi. Daje to również możliwość minimalizacji kosztów zużycia mediów (prądu i gazu) poprzez stałe dosterowywanie układu do występujących w danym momencie potrzeb i wymagań. Pracownicy obsługi systemu BMS na bieżąco optymalizują i aktualizują harmonogramy pracy poszczególnych układów, reagują na stany ostrzegawcze i awaryjne, usuwają usterki.

BMS Central Room

Centrala BMS Sieci Badawczej Łukasieczicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

Bezpieczeństwo laboratoriów
Kontrola właściwego funkcjonowania systemów technicznych jest szczególnie ważna w pracy laboratoryjnej, zwłaszcza w laboratoriach clean room. Dzięki zapisowi non-stop wartości z czujników m.in. temperatury i wilgotności PORT może na bieżąco dostosować pracę central wentylacyjnych do zmieniających się warunków zewnętrznych. Sterowanie systemami budynków odbywa się z użyciem nowoczesnego oprogramowania, zapewniającego wysokie standardy jakości.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 10.04.2019
plusfontminusfontreloadfont