Print Friendly, PDF & Email

PORT NA SYMPOZJUM O PRZYSZŁOŚCI CHEMII

W dniach 23-24 stycznia PORT zagości w Płocku jako partner merytoryczny XXV Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2019. Uczestnicy tego wydarzenia rozmawiać będą o przemianach w rodzimej branży chemicznej. Dr hab. Michał Surma, Lider Obszaru Analityka w PORT, poprowadzi sesję tematyczną „W dobie inteligentnego przemysłu”, zaś inni przedstawiciele naszego ośrodka zaprezentują nas na stoisku.

Podczas sympozjum CHEMIA, które co roku gromadzi ponad 400 przedstawicieli zakładów chemicznych, petrochemicznych i rafinerii, poruszane będą najważniejsze kwestie związane z inwestycjami, polityką klimatyczno-energetyczną, regulacjami prawnymi, innowacjami, paliwami i przyszłością sektora energetycznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa stoisk firm, oferujących ciekawe rozwiązania dla branży.

WIZJE PRZYSZŁOŚCI CHEMII
Organizatorzy jubileuszowej edycji chcą w Płocku podsumować to, co było w polskiej chemii i wyznaczyć jej nowe cele na przyszłość. W programie XXV Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2019 znalazły się m.in.:
2 panele dyskusyjne:
– Czy polityka klimatyczno-energetyczna ograniczy polski przemysł chemiczny?
– Paliwa przyszłości – wizja na lata 2030-2050
5 sesji tematycznych:
– Globalne trendy. Nowe kierunki rozwoju polskiej chemii
– W laboratorium nowych technologii
– W dobie inteligentnego przemysłu
– Znaleźć sposób na bycie wciąż konkurencyjnym
– W poszukiwaniu energii przyszłości
Wystawa stoisk

UDZIAŁ PORT
Prowadzącym sesję tematyczną „W dobie inteligentnego przemysłu” w środę 23 stycznia o 16.30 będzie dr hab. Michał Surma, który pracuje w PORT jako Lider Obszaru Analityka. Obszar ten obejmuje laboratoria: Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA), Chromatografii Gazowej (GC)Krystalografii (XRD), Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR), Spektrometrii Mas (MS), Spektrometrii w Podczerwieni (FT-IR). Podczas całego wydarzenia można się też będzie spotkać z przedstawicielami PORT na stoisku naszego ośrodka w części wystawienniczej.

Honorowym Gospodarzem jest PKN ORLEN S.A., organizatorem – BMP, wydawca czasopisma „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekCHEMIA.pl.

Więcej o sympozjum: http://www.kierunekchemia.pl/konferencja,2076.html
Program: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/58251/58482/15474584610ba96.pdf
Laboratoria PORT: https://www.port.org.pl/pl/laboratorium/laboratoria/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 18.01.2019
plusfontminusfontreloadfont