Print Friendly, PDF & Email

PORT NA DEBACIE O BIOTECHNOLOGII 2.0

3 grudnia 2018 w warszawskim Centrum Prasowym Foksal odbędzie się debata na temat „Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki?”. Weźmie w niej udział m.in. dr Łukasz Kozera z PORT – Krajowy Koordynator ds. Biobankowania. Debata ta jest rozwinięciem tematów poruszanych podczas Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy.

Od niemal 30 lat Instytut Studiów Wschodnich, w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, zaprasza najważniejsze postaci polityki, biznesu, nauki i mediów do dyskusji o kluczowych dla Polski i regionu kwestiach. Niewątpliwie należy do nich szeroko pojęta opieka zdrowotna, która z racji bogactwa problematyki i wielowątkowości podejmowanych kwestii przed kilku laty została wyeksponowana jako odrębne wydarzenie – Forum Ochrony Zdrowia. Jest ono już od 9 lat nierozłączną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy, największego i najważniejszego forum gospodarczo – politycznego w Europie Środkowo -Wschodniej. Instytut, m.in. we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, organizuje również debaty okołotematyczne poza terenem krynickiego Forum, które są rozwinięciem tematyki poruszanej w ramach FOZ. Już 3 grudnia w Centrum Prasowym Foksal odbędzie się debata na temat „Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki?”

Miejsce: Centrum Prasowe Foksal , Dom Dziennikarza, ulica Foksal 3/5, Warszawa
Tytuł: Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki?

Zaproszeni do prezentacji:
Prof. Marcin Czech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Dr Peter Grandsard, Executive Director Research, Amgen, Inc.
Dr Janis Naeve, Managing Director, Amgen Ventures
Dr Radosław Sierpiński, Doradca Ministra Zdrowia w zakresie Agencji Badań Medycznych
Dr Roman Topór-Mądry, Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor, Białostocki Uniwersytet Medyczny
Prof. Leszek Kalinowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Biobank
Dr Łukasz Kozera, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, Polska Sieć Biobanków, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Szczegóły na stronie https://www.forum-ekonomiczne.pl/czy-biotechnologia-2-0-jest-szansa-dla-polskiej-nauki-i-gospodarki-kolejna-konferencja-isw-juz-3-grudnia/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 30.11.2018
plusfontminusfontreloadfont