Print Friendly, PDF & Email

PORT, ARDIGEN I DCO RAZEM WALCZĄ Z RAKIEM

Ardigen, spółka stosująca bioinformatykę i sztuczną inteligencję w medycynie personalizowanej, zawarła umowę o współpracy z PORT oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) w zakresie biobankowania materiału biologicznego. Działający w ramach PORT Biobank, będący ośrodkiem wiodącym w polskiej części europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC, zapewnia najwyższe standardy jakości niezbędne do prowadzonych przez Ardigen badań w obszarze immuno-onkologii.

Holistyczne analizy danych
Celem rozwijanych przez Ardigen technologii jest zwiększenie odpowiedzi pacjentów na immunoterapie onkologiczne. W naszych badaniach prezentujemy unikalne na świecie, holistyczne podejście łącząc immunomikę (analiza cyfrowa systemu odpornościowego) z metagenomiką (analiza cyfrowa mikrobiomu). Wykorzystywane przez nas technologie bioinformatyczne i sztucznej inteligencji wymagają najwyższej jakości danych. Szczególnie ważny jest sposób pobierania i przechowywania materiału biologicznego. Doświadczony zespół oraz zaplecze techniczne zarządzanego przez PORT Biobanku jest dla nas gwarancją, że wykorzystywane w naszych badaniach dane będą odpowiedniej jakości, co bezpośrednio wpłynie na wyniki naszych prac naukowych – mówi dr Kaja Milanowska, wiceprezes Ardigen, odpowiedzialna za badania i rozwój.

Biobankowanie + medycyna + farmaceutyka
Rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami klinicznymi, badawczo-rozwojowymi oraz sektorem farmaceutycznym jest kluczowy, w celu szukania rozwiązań dla diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Obecnie uważa się, że podstawą rozwoju terapii celowanej jest strategia personalizowana, oparta o analizę danych omicznych – zaznacza dr n. med. Łukasz Kozera, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania oraz Lider obszaru Biobank w PORT. – Nasz ośrodek posiada unikalne kompetencje i zasoby tworzące kluczowe ogniwo współpracy między podmiotami świata medycznego i przemysłu farmaceutycznego. Połączenie sił pomiędzy wiodącym centrum leczenia chorób onkologicznych jakim jest DCO, Krajowym Ośrodkiem Wiodącym w zakresie biobankowania (PORT) oraz firmą Ardigen stanowi gwarancję skuteczności wypracowanych technologii.

Przełomowy rozwój terapii spersonalizowanych
Połączenie bioinformatyki i sztucznej inteligencji pozwala na dokonywanie przełomów w procesie rozwoju innowacyjnych leków, w szczególności terapii spersonalizowanych. Chcemy w Polsce aktywnie budować ekosystem pozwalający na tworzenie ambitnych rozwiązań biotechnologicznych klasy computational medicine wchodząc w konkurencję z rywalami na rynku globalnym. Liczymy na to, że współpracą w naszych projektach zainteresujemy kolejne ośrodki w Polsce – powiedział Janusz Homa, prezes Ardigen.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 15.03.2019
plusfontminusfontreloadfont