Print Friendly, PDF & Email

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie operatorem Wirtualnego Instytutu Badawczego

Sześć tysięcy gości, w tym – humanoidalny robot Sophie, 250 speakerów i dziesiątki wydarzeń – tak w największym skrócie można opisać tegoroczny Impact. Na dwa dni – 13 i 14 czerwca – Kraków stał się stolicą Polski innowacyjnej. W Centrum Kongresowym ICE pojawili się przedstawiciele najbardziej innowacyjnych firm, naukowcy, politycy i urzędnicy, by dyskutować o cyfrowej przyszłości. Podczas tego wydarzenia przedstawiono również założenia do Wirtualnego Instytutu Badawczego. Z ramienia Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) w wydarzeniu uczestniczyli prezes zarządu Piotr Dytko i dyrektor zarządzający Andrzej Dybczyński.

PORT będzie operatorem WIB

W Krakowie zapadły kluczowe decyzje dotyczące ekosystemu Polski 4.0. oraz gospodarki opartej o rewolucję cyfrową. To ona właśnie ma być nowym impulsem do rozwoju kraju, platformą do wybicia się do roli lidera regionu w dziedzinie innowacji. Jedną z takich deklaracji było m.in. ogłoszenie przez wiceministra Piotra Dardzińskiego decyzji w sprawie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wszystko zaczęło się od decyzji, która została zawarta w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, o tym że biotechnologia powinna być tym obszarem, w który Polska musi zainwestować nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim musi zainwestować w rozwój dobrej kadry – podkreślał wiceminister Dardziński. – Należy stworzyć właściwe warunki do tego, aby mogły się rozwijać projekty badawcze związane z biotechnologią, które będą skutkować tworzeniem przemysłu biotechnologicznego w Polsce. Mamy możliwości, mamy też krytyczne problemy, dlatego proponujemy powołanie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy PORT

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas IMPACT`18, dr Piotr Dardziński, fot. Janusz Lewicki

Co to oznacza? Celem inwestycji w Wirtualny Instytut Badawczy mają być przede wszystkim ludzie, którzy posiadają wiedzę i są w stanie zrealizować wieloletnie programy badawcze. Na ich wykonanie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeznaczyć 500 mln zł. Operatorem WIBu zostanie PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który był reprezentowany podczas prezentacji przez prezesa zarządu Piotra Dytko.

Ludzie, wiedza i zapewnione finansowanie

Program WIB to mechanizm, który zapewnia połączenie trzech kluczowych elementów: ludzi, wiedzy i finansowania. To mechanizm, który będzie służył rozwojowi biotechnologii w Polsce, czyli oprócz nanotechnologii i informatyki, tej dyscypliny, która zmienia współczesny świat – zaznaczył w swoim wystąpieniu Piotr Dytko. – Punktami ciężkości dla nas będą badania stosowane oraz finansowanie innowacyjnych produktów i narzędzi diagnostycznych. Chcemy również zbudować most, który połączy wyniki prac badawczych z wymiernymi efektami obserwowanymi w strefie społeczno-ekonomicznej kraju i chcemy by program WIB nie tylko wzmocnił intelektualną obecność polskiego środowiska naukowego w nauce światowej. Ale chcemy, by ta obecność stała się miernikiem samego programu.

WIB Piotr Dytko PORT EIT+

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas IMPACT`18, Piotr Dytko, fot. Klaudia Piątek

Wirtualny Instytut Badawczy w liczbach

Projekt Wirtualnego Instytutu Badawczego zakłada 5 letni cykl finansowania dla min. 10 grup badawczych. 80% budżetu zostanie bezpośrednio przeznaczone na prace badawcze, zaś pozostałe na zapewnienie ochrony własności intelektualnej. 40% zysków z komercjalizacji ma być transferowane mechanizmem zwrotnym do wypracowujących rozwiązania naukowców. Co istotne macierzyste jednostki naukowców tworzących grupy badawcze będą uzyskiwały wymierne korzyści z udziału w programie na poziomie finansowym, naukowym i infrastrukturalnym, ponieważ WIB ma być budowany z uczelniami a nie przeciw nim lub obok nich. Projekt stawia sobie za cel uwolnienie potencjału polskiej nauki, rozwój biotechnologii, podniesienie znaczenia lidera w projektach naukowych, zapewnienie ochrony własności intelektualnej oraz wzmocnienie efektu synergii łącząc najzdolniejszych badaczy z różnych ośrodków a jednocześnie odrzucając ograniczenia i hamulce charakterystyczne dla współpracy kilku instytucji.

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas Impact 2018, Kraków

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 19.06.2018
plusfontminusfontreloadfont