Szkolenia w laboratoriach PORT

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenia w laboratoriach PORT

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oferuje szkolenia w swoich laboratoriach znajdujących się w Kampusie Pracze. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych dedykowane są m.in. studentom i pracownikom naukowym kierunków technicznych, a także pracownikom firm z wielu branż, m.in.: budowlanej, auto-motive, metalurgicznej, farmaceutycznej, chemicznej, life science, fotonicznej, a także przemysłu tworzyw sztucznych czy inżynierii materiałowej. Prowadzone są przez ekspertów – praktyków danego obszaru naukowego. Tematyka szkoleń jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania więcej szczegółów dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt zapytania@port.org.pl

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ W LABORATORIACH:

MIEJSCE:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

ZESPÓŁ PROWADZĄCY: 

Pracownicy Laboratorium posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z mikroskopami elektronowymi, zarówno w projektach naukowych, jak i w ramach zleceń komercyjnych. Multidyscyplinarny zespół złożony z

absolwentów fizyki, chemii, biologii oraz geologii posiadający doświadczenie z różnorodnymi typami próbek oraz wielowątkowym zastosowaniem technik w zależności od pożądanych informacji.

TEMATY SZKOLEŃ:

Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do analizy materiałówSzkolenia realizowane są w formie trzydniowych warsztatów złożonych z części teoretycznej i praktycznej w małych, 3-5-osobowych grupach.

SZKOLENIE PODSTAWOWE:
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie:

  • podstawowej obsługi mikroskopu FEI Quanta 650 FEG
  • podstawowej preparatyki w odniesieniu do próbek różnego typu
  • optymalizacji parametrów wiązki elektronowej
  • optymalizacji parametrów akwizycji obrazów analizy EDS

Szkolenie zakończone zostanie samodzielną charakterystyką wybranych próbek na podstawie wiedzy nabytej w jego trakcie.

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE dla osób mających doświadczenie w pracy ze skaningowym mikroskopem elektronowym:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie:

  • zaawansowanej obsługi mikroskopu FEI Quanta 650 FEG
  • optymalizacji parametrów wiązki elektronowej
  • optymalizacji parametrów akwizycji obrazów
  • pracy z różnego typu detektorami
  • pracy w trybie niskiej próżni oraz przy niskich napięciach
  • zaawansowanej analizy EDS

 

Oferta szkoleniowa dla grup zorganizowanych przygotowywana jest indywidualnie.

KONTAKT:

Agata Dorczyńska

Junior Key Account Manager

tel.: +48 71 734 7149

e-mail: agata.dorczynska@port.lukasiewicz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.09.2020
plusfontminusfontreloadfont