Biobank Łukasiewicz – PORT

Print Friendly, PDF & Email

Biobank Łukasiewicz – PORT

Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest jednym z największych ośrodków gromadzenia i przechowywania ludzkiego materiału biologicznego w kraju.

Biobank Łukasiewicz – PORT kolekcjonuje i przechowuje ludzki materiał biologiczny pochodzący z badań populacyjnych, jak i z badań nad konkretnymi jednostkami chorobowymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i przemysłem w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo-badawczych.

Oferta Biobanku:

  • pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego do celów badań naukowych,
  • udostępnianie próbek materiału biologicznego do badań biomedycznych,
  • konsultowanie projektów badawczych uwzględniających pobieranie ludzkiego materiału biologicznego,
  • pomoc w tworzeniu wniosków do komisji bioetycznych i prawidłowej dokumentacji projektowej,

 

Informacja o placówce:

Biobank pracuje według wytycznych międzynarodowej organizacji OECD i norm jakościowych, etycznych i prawnych dotyczących badań na ludzkim materiale biologicznym. Posługuje się systemem kodowania informacji za pomocą kodów kreskowych i kodów 2D. Informacja o materiale biologicznym przechowywana jest w zabezpieczonej bazie danych. Materiał biologiczny przechowywany jest w temperaturze -80 i -150 stopni Celsjusza. System przechowywania materiału jest stale monitorowany, zabezpieczony zasilaniem awaryjnym oraz butlami z ciekłym azotem i CO2.

Kontakt:

dr Magdalena Grodecka

magdalena.grodecka@port.lukasiewicz.gov.pl

tel. 727 666 610
Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, Budynek 3
54-066 Wrocław
www.biobank.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont