Odwiedź PORT podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2018!

Print Friendly, PDF & Email

Odwiedź PORT podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2018!

Dolnośląski Festiwal Nauki startuje w tym roku już po raz 21. Ta popularnonaukowa impreza na stałe wpisała się już w jesienny kalendarz imprez na Dolnym Śląsku i cieszy się dużą popularnością. Sekrety nauki, kultury oraz sztuki będzie można odkryć we Wrocławiu w dniach od 21 do 26 września br. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie jego współorganizatorem przygotowując wykłady oraz warsztaty w dniu 22 września br.

PROGRAM DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU W PORT POLSKIM OŚRODKU ROZWOJU TECHNOLOGII

PORT

Dolnośląski Festiwal Nauki

OPIS POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW ORAZ WARSZTATÓW

WYKŁAD
Mikroskopia konfokalna i obrazowanie układu odpornościowego w „akcji”
dr Grzegorz Chodaczek
Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej
Temat wykładu: Mikroskopia konfokalna jest to technika obrazowania pozwalająca na rejestrację sygnału fluorescencyjnego z wybranej warstwy preparatu w celu stworzenia trójwymiarowych rekonstrukcji graficznych obrazowanych obiektów w wysokiej rozdzielczości. W badaniach układu immunologicznego ten rodzaj mikroskopii wykorzystuje się m.in. do analizy tkanek pod kątem dystrybucji i oddziaływań komórek zaangażowanych w obronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Podczas wykładu przedstawione będą podstawy mikroskopii konfokalnej oraz przykłady jej zastosowania (np. wizualizacja procesu odpowiedzi immunologicznej w kontekście rozwoju guza nowotworowego).
Termin: 22.09.2018 r., godz. 14.00 – 15.30
Miejsce: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu, sala konferencyjna w budynku nr 1
Wiek uczestników: szkoła średnia, studenci, osoby dorosłe

WYKŁAD
Izotopy promieniotwórcze w  biologii i medycynie (sposoby wykorzystywania radioaktywności)
Wojciech Woźny
Kierownik Laboratorium Izotopowego
Temat wykładu: Czym są radioizotopy i radioaktywność? Atomy wysyłające promieniowanie radioaktywne istnieją naturalnie w przyrodzie. Są miejsca na świecie, gdzie obserwuje się znacznie podwyższony poziom promieniowania. Izotopy znajdują  szerokie zastosowanie w naukach przyrodniczych oraz w medycynie. Promieniowanie radioaktywne wysyłane przez takie atomy może być łatwo mierzone w sposób bardzo czuły, nieosiągalny dla innych technik jak np. metody fluorescencyjne. Cząsteczki zawierające w swojej budowie izotopy radioaktywne znajdują zastosowanie w bardzo wielu obszarach nauk przyrodniczych, medycynie, diagnostyce czy nawet w archeologii, do określania wieku znalezisk. Inną właściwością promieniowania radioaktywnego jest zdolność do zabijania komórek.  Właśnie ta cecha jest wykorzystywana w onkologii w celu zabijania komórek rakowych.
Termin: 22.09.2018 r., godz. 16.00 – 17.30
Miejsce: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu, sala konferencyjna w budynku nr 1
Wiek uczestników: studenci, osoby dorosłe

WARSZTAT
Tajemnice zwilżalności – czyli jak projektować właściwości powierzchni do zastosowań w życiu codziennym.
dr Jacek Marczak
Kierownik Laboratorium Materiałów Polimerowych
Temat warsztatów: Na zajęciach dowiemy się, co to jest zwilżalność, jak ją zmieniać i wyznaczać.  Zademonstrujemy powierzchnie idealnie zwilżane przez wodę, oraz takie, na których kropla wody zachowuje się jak „kauczukowa piłeczka”. W ramach warsztatów każdy uczestnik wykona swój hydrofobowy breloczek do kluczy ze świecącym w ciemności napisem EIT+, który będzie mógł zabrać do domu.
Terminy: 22.09.2018 r., godz. 9.00 – 10.00, 12.00 – 13.00 oraz 14.00 – 15.00
Miejsce: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu, Laboratorium Materiałów Polimerowych, bud. nr 3
Wiek uczestników: szkoła średnia

WARSZTAT
Ciecze nienewtonowskie, czyli jak zrobić „masę galaktyczną”
mgr inż. Marta Fiedot-Toboła
Inżynier badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych
Temat warsztatów: Na zajęciach dowiemy się, co to są właściwości reologiczne cieczy oraz jakie są metody ich wyznaczania. Poznamy różnego rodzaju ciecze i ich zachowanie. Każdy uczestnik samodzielnie wykona swoją kolorową ciecz nienewtonowską (masa typu slime), którą będzie mógł zabrać ze sobą do domu.
Terminy: 22.09.2018 r., godz. 11.00 – 11.45, 13.00 – 13.45 oraz 15.00 – 15.45
Miejsce: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu, Laboratorium Materiałów Polimerowych, bud. nr 3
Wiek uczestników: bez ograniczeń

WARSZTAT
Praktyczne aspekty mikroskopii konfokalnej
dr Grzegorz Chodaczek
Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Temat warsztatów: Mikroskopia konfokalna jest to technika obrazowania pozwalająca na rejestrację sygnału fluorescencyjnego z wybranej warstwy preparatu w celu stworzenia trójwymiarowych rekonstrukcji graficznych obrazowanych obiektów w wysokiej rozdzielczości. W badaniach układu immunologicznego ten rodzaj mikroskopii wykorzystuje się m.in. do analizy tkanek pod kątem dystrybucji i oddziaływań komórek zaangażowanych w obronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Podczas warsztatu przedstawione będą zasady obsługi mikroskopu konfokalnego oraz przeprowadzone będzie obrazowanie przykładowych preparatów.
Terminy: 22.09.2018 r., godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, budynek nr 4 .
Wiek uczestników: szkoła średnia, studenci, osoby dorosłe

Aby wziąć udział w wykładach oraz warsztatach należy się zapisać wysyłając swoje zgłoszenie (imię i nazwisko uczestnika, wybrany temat warsztatu bądź wykładu, godzinę) na adres komunikacja@port.org.pl. Zapisy trwają do 15 września br.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest organizowana co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką oraz ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 05.09.2018
plusfontminusfontreloadfont