Nowy certyfikat bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP

Print Friendly, PDF & Email

Nowy certyfikat bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP

TÜV SÜD wprowadza na rynek  unikalny certyfikat bezpieczeństwa pracy z nanomateriałami, potwierdzający zarazem ich jakość. Jest on gwarantem wysokich standardów prowadzenia  badań  materiałowych  w  zakładach  przemysłowych, zachowania najwyższego bezpieczeństwa procesów pracy z  materiałami zaawansowanymi technologicznie, a także określa jakość i właściwości  fizyko-chemiczne przedmiotowych nanomateriałów.

Nadanie certyfikatu przez TÜV SÜD Polska, poprzedzone jest  gruntownymi  badaniami  nanocząstek,  wykonywanych zgodnie z normą ISO/TS 17200:2013 (E) przez Laboratoria Badań Sorpcyjnych, Mikroskopii Elektronowej,  Badań Struktury Ciała Stałego, Krystalografii i Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera PORT.

Państwa Firma, poddając się weryfikacji i uzyskując certyfikat:

  • zyskuje większą wiarygodność dla swoich produktów i sposobu ich wytwarzania
  • powiększa przewagę konkurencyjną, podpierając swój przekaz marketingowy o wiarygodne źródło
  • dowodzi, że posiada najwyższą jakość oferowanych produktów, a proces ich wyrobu spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

Uzyskany certyfikat stanowi miarodajne potwierdzenie rzetelności i odpowiedzialności Państwa firmy w zakresie prowadzonych procesów na wieloaspektowej płaszczyźnie produktów opartych o nanomateriały.

Informacja szczegółowa dot. certyfikatu.

Kontakt:
dr inż. Piotr Skupień Specjalista ds. innowacyjnych technologii
tel.: +48 783 878 009
mail: piotr.skupien@tuv-sud.pl
www.tuv-sud.pl

TÜV SÜD AG
TÜV jest jedną z najlepiej znanych marek niemieckich – synonimem zasad bezpieczeństwa, pewności, solidności i bezstronności. TÜV SÜD Polska gwarantuje, że te zasady są stosowane nie tylko w Niemczech, ale i na świecie.  Obecnie TÜV SÜD AG jest międzynarodowym koncernem zatrudniającym ok. 20000 pracowników w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie – także w Polsce, realizującym szeroki zakres usług w wielu dziedzinach: certyfikacji, badaniach, testach, dopuszczeniach, ekspertyzach i szkoleniach. TÜV SÜD był prekursorem w certyfikacji nanotechnologii w Europie, o czym świadczy system CENARIOS, którego był współautorem. TÜV SÜD Polska działa na rynku od 1998 roku jako jeden z samodzielnych oddziałów TÜV SÜD. Pozwala to skutecznie połączyć korzyści płynące ze znajomości rynku lokalnego z wiedzą i doświadczeniem pochodzącym, z całego świata. Jesteśmy Jednostką Notyfikowaną, uznawaną we wszystkich państwach członkowskich. Od 2014 roku, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wprowadziło system certyfikacji jakości nanomateriałów, bezpieczeństwa ich wytwarzania oraz przetwarzania, jak również system zarządzania ryzykiem. System ten jest oparty na najnowszych normach, opracowanych przez komitet ISO ds. nanotechnologii ISO/TC 229, co stanowi gwarancję świadomego podejścia do zagadnień związanych z nowoczesnymi materiałami oraz technologią, jak również poświadczeniem jakości oferowanych produktów.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 18.01.2017
plusfontminusfontreloadfont