Print Friendly, PDF & Email

Naukowcy Łukasiewicza z prestiżową nagrodą

Łukasiewicz – PORT przyciąga najzdolniejszych! Dr Róża Szweda, kierownik Grupy Badawczej Funkcjonalnych Makrocząsteczek w naszym Instytucie, znalazła się wśród laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

O stypendium starło się prawie 1800 naukowców z udokumentowanym dorobkiem. Finalnie wyłoniono 200 stypendystów, wśród których znalazło się 15 z dziedziny nauk chemicznych, którymi w codziennej pracy badawczej zajmuje się dr Róża Szweda.

Jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej, zaś stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych otrzymała na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją przygodę z pracą naukowo-badawczą rozpoczęła w CMPW PAN, gdzie wykonywała swoją pracę doktorską. Po obronie wyjechała do Francji, gdzie pracowała na grancie ERC oraz kierowała dwoma projektami ITN H2020.

W Łukasiewicz – PORT dr Róża Szweda przewodzi Grupie Badawczej Funkcjonalnych Makrocząsteczek, która zajmuje się poszukiwaniem nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, wykraczających poza klasyczne zastosowania polimerów. Prowadzony przez nią zespół naukowców opracowuje nowe metody syntezy jednorodnych polimerów o określonych sekwencjach monomerów i uzyskuje kontrolę nad ich strukturą (fałdowaniem). Uzyskane wyniki wypełnią część dużej luki wiedzy pomiędzy syntetycznymi polimerami i żywą materią. Zrozumienie zależności między strukturą i sekwencją pozwoli uzyskać lepszą kontrolę nad właściwościami polimerów i zwiększy zakres ich zastosowań. Pomoże w opracowaniu bardziej wyrafinowanych strukturalnie i funkcjonalnie materiałów, jak np. materiały mimikujące funkcje białek.

Nagroda dla dr Róży Szwedy to nie jedyne wyróżnienie dla naukowców skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wśród laureatów tegorocznego stypendium dla wybitnych młodych naukowców znalazł się również dr Paweł Michałowski z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych doceniony w dziedzinie inżynierii materiałowej. To najlepszy sygnał, że Sieć Badawcza Łukasiewicz przyciąga najzdolniejszych naukowców.

Więcej o pracach Grupy Badawczej Funkcjonalnych Makrocząsteczek i dotychczasowych sukcesach dr Róży Szwedy można zaleźć tutaj.  

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 29.06.2020
plusfontminusfontreloadfont