Print Friendly, PDF & Email

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE EKSPERTÓW BIOBANKOWANIA WE WROCŁAWIU

W dniach 11-12 października PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii był gospodarzem II Konferencji Biobanków Polskich. Wrocławska organizacja badawczo-rozwojowa, prowadząca m.in. Biobank – Krajowy Ośrodek Wiodący, gościła europejskich i krajowych ekspertów w tej dziedzinie. W spotkaniu wziął udział również Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Konferencja odbyła się we Wrocławiu już po raz drugi i dotyczyła przede wszystkim obszarów związanych z próbkami, kolekcjonowaniem danych w biobankowaniu oraz standardami funkcjonowania biobanków. Organizatorem wydarzenia było Konsorcjum BBMRI.pl, w którego skład wchodzi siedem podmiotów: lider Konsorcjum – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, uniwersytety medyczne z Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Lublina, Uniwersytet Łódzki oraz Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne z Podzamcza k. Chęcin. To te ośrodki półtora roku temu rozpoczęły wspólny projekt utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, do której należy już 39 jednostek. Dzięki utworzeniu Sieci, ośrodki gromadzące materiał biologiczny i dane mogą łączyć swe siły, by móc korzystać z bogatszego, bardziej zróżnicowanego zbioru materiałów i tym samym rozszerzać spektrum swoich możliwości oraz realizować ambitniejsze, międzynarodowe projekty badawcze. Takie działania są również czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego w Polsce.

LIDER POLSKIEGO BIOBANKOWANIA
Otwierając konferencję, Piotr Dytko, Prezes Zarządu PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, powiedział: – Nasz biobank był jednym z pierwszych na południu Polski i powstał jako niewielki projekt badawczy w 2012 r. Od tego czasu wiele się zmieniło (…) Nasze sukcesy to m.in. przebadanie prawie 6000 Dolnoślązaków, tysiące porad diagnostycznych i lekarskich, setki tysięcy zgromadzonych próbek, nowoczesne laboratoria, ale przede wszystkim zaufanie MNiSW, które nadało nam w 2016 r. po raz kolejny status Krajowego Ośrodka Wiodącego, jednocześnie finansując projekt utworzenia Polskiej Sieci Biobanków na kwotę prawie 40 mln złotych realizowany przez Konsorcjum BBMRI.pl.
Tę dobrą opinię podtrzymał w swym wystąpieniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin: – MNiSW jest dumne, że może przyczynić się do rozwoju biobankowania w Polsce poprzez sfinansowanie projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków. (…) Rozwój Polskiej Sieci Biobanków pod przewodnictwem PORT jest bardzo ważne z punktu widzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pamiętajmy, że biobankowanie to nasza przyszłość, dlatego planujmy ją odpowiedzialnie i rzetelnie. Życzę Państwu, aby każdy biobank rozwijał się tak dynamicznie jak Biobank PORT.

EKSPERCI, BIG DATA I MEDYCYNA PERSONALIZOWANA
W wydarzeniu wzięło udział ok. 140 uczestników – głównie ekspertów w dziedzinie biobankowania. Prócz przedstawicieli wszystkich członków Konsorcjum, byli to przede wszystkim reprezentanci pozostałych ośrodków sukcesywnie rozwijającej się Polskiej Sieci Biobanków. Swoje wystąpienia zaprezentowali goście specjalni, m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Dyrektor Generalny Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC Erik Steinfelder oraz przedstawiciele infrastruktur krajowych z Włoch, Niemiec i Łotwy. W panelu dyskusyjnym „BIG DATA, medycyna personalizowana, technologie informatyczne, współpraca z przemysłem” wzięli udział: Krajowy Koordynator ds. Biobankowania oraz eksperci m.in.: ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, z Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, firmy farmaceutycznej Amgen czy Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ROZWÓJ BIOBANKOWANIA W POLSCE
– Środowisko naukowe coraz bardziej docenia powagę tej konferencji i tego, że biobankowanie staje się częścią nauk biomedycznych. Rozwój Polskiej Sieci Biobanków musi nastąpić bardzo szybko, jeżeli chcemy liczyć się na arenie badań międzynarodowych – podkreślał Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, dr n. med. Łukasz Kozera (Dyrektor Biobanku – Krajowego Ośrodka Wiodącego, prowadzonego przez PORT) – Wyzwaniem jest m.in. zmiana sposobu myślenia: liczy się to, ile próbek udostępniamy do badań, nie ile mamy w swoich biobankach. Istotne też, by systemy informatyczne, które gromadzą duże zbiory danych, zostały umiejętnie połączone z bazami biobanków – abyśmy mieli informację, która jest zwalidowana, pochodzi z określonego źródła i może być analizowana bez obawy o błędy merytoryczne. Co się tyczy naszego Biobanku jako Krajowego Ośrodka Wiodącego, to stajemy się marką zdrowego trybu życia na terenie Dolnego Śląska, rozpoznawalną dla pacjentów, gdzie można zrobić badania, których nie zrobi się gdzie indziej.

WIELOŚĆ PERSPEKTYW
Program konferencji został podzielony na dwa dni. W czwartek odbyły się trzy sesje wykładów i wystąpień, prezentujących panoramę europejskich i polskich biobanków oraz różne spojrzenia na użycie danych z systemów medycznych do rozwoju nauki i przemysłów innowacyjnych. W piątek poprowadzono działania łączące edukację z wymianą doświadczeń w formie warsztatów, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania biobanków, m.in.: organizacyjnych, finansowych, etycznych, prawnych, dotyczących zapewnienia jakości działań oraz bezpieczeństwa i przetwarzania danych. Forma i tematyka warsztatów zostały przygotowane w oparciu o potrzeby zgłaszane wcześniej przez środowisko branży biobankowania.

CZYM JEST BIOBANKOWANIE?
Biobankowanie to gromadzenie próbek materiału biologicznego (np. krwi, włosów, śliny czy włókien mięśniowych) na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Dzięki ich przechowywaniu i skatalogowaniu naukowcy mogą mieć łatwy dostęp do ogromnej liczby próbek z konkretnej populacji (np. osób zdrowych lub o szczególnych dolegliwościach, w danym przedziale wiekowym, z jednego regionu czy całego kontynentu). Udostępnianie próbek do badań przyczynia się do postępu m.in. w medycynie spersonalizowanej, w opracowywaniu nowych leków przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także w diagnostyce i profilaktyce wielu chorób.

MIEJSCE
Wszystkie wydarzenia odbyły się w siedzibie PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na wrocławskich Praczach Odrzańskich (ul. Stabłowicka 147).

Szczegóły na stronach www.port.org.pl oraz www.bbmri.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 17.10.2018
plusfontminusfontreloadfont