Print Friendly, PDF & Email

Łukasiewicz – PORT w Platformie Nauki

Naukowcy Łukasiewicz – PORT bohaterami trzech filmów zrealizowanych w ramach programu Platforma Nauki. O swoich badaniach i drodze naukowej opowiadają dr Róża Szweda i dr hab. Tomasz Prószyński.

Prace badawcze i osiągnięcia działających w Łukasiewicz – PORT naukowców – dr Róży Szwedy i dr. hab. Tomasza Prószyńskiego – stały się tematem trzech nagrań zrealizowanych w ramach „Platformy Nauki”. To pierwsza w naszym kraju platforma edukacyjna z nagraniami wideo adresowana do szerokiej publiczności. Pomysłodawcą programu jest Fundacja Alegoria, a jego realizacja była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach programu powstało ponad 60 filmów przedstawiających historię i współczesność polskiej nauki, słynne wynalazki i odkrycia, a także sylwetki wybitnych polskich naukowców. Popularnonaukowy charakter publikacji sprawia, że są one przystępne i atrakcyjne dla osób, które dotychczas nie interesowały się tematyką naukową lub nie miały do niej dostępu.

Nagrania podzielone zostały na 6 bloków  tematycznych: Filmy dokumentalne, Polskie Talenty, Polskie Badania, Co słychać w nauce, Czym jest, MadeInPoland oraz Historia Polskiej Nauki.  Łukasiewicz – PORT pojawia się w dwóch z nich. W cyklu „Polskie Talenty” o swoich badaniach i drodze kariery naukowej opowiadają dr Róża Szweda i dr hab. Tomasz Prószyński. Jeden z filmów z serii „Polskie Badania” poświęcony jest z kolei pracom badawczym prowadzonym w naszym Instytucie przez Zespół Synaptogenezy kierowany przez dr. hab. Tomasza Prószyńskiego.

Dr Róża Szweda i dr hab. Tomasz Prószyński prowadzą w Łukasiewicz – PORT własne zespoły badawcze. Oboje związali swoją karierę naukową z wrocławskim Instytutem Łukasiewicza po powrocie z zagranicznych staży i stypendiów w prestiżowych ośrodkach naukowych.

Dr Róża Szweda kieruje Zespołem Badawczym Funkcjonalnych Makrocząsteczek w Centrum Inżynierii Materiałowej Łukasiewicz – PORT. Przedmiotem badań zespołu są polimery o zdefiniowanej sekwencji monomerów oraz możliwość ich wykorzystania m.in. do długoterminowego przechowywania danych. To jeden z niewielu zespołów badawczych na świecie zajmujących się tą dziedziną. Zanim dr Szweda w 2019 r. dołączyła do Łukasiewicz – PORT, pracowała jako post-doc i menadżer projektu w prestiżowych Instytutach Charlesa Sardona CNRS i Chemii Supramolekularnej na Uniwersytecie w Strasburgu.

Dr hab. Tomasz Prószyński jest  z kolei liderem Zespołu Badawczego Synaptogenezy w Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii. Przedmiotem jego badań są mechanizmy regulujące powstawanie i organizację synaps w centralnym i obwodowym układzie nerwowym. Przed podjęciem współpracy z Łukasiewicz – PORT obronił pracę doktorską w Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie, a staż podoktorski odbył na Uniwersytecie Harvarda. Po powrocie do Polski prowadził własne laboratorium w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, a w 2020 r. podjął współpracę z Łukasiewicz – PORT. Publikacja jego zespołu otrzymała Nagrodę Konorskiego 2020 przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badania Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii.

Wszystkie nagrania zrealizowane w ramach programu dostępne są na stronie https://platformanauki.pl/.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 16.04.2021
plusfontminusfontreloadfont