ŁUKASIEWICZ – PORT i Amgen będą współpracować

Print Friendly, PDF & Email

ŁUKASIEWICZ – PORT i Amgen będą współpracować

7 października, podczas Kongresu 590, instytut Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (ŁUKASIEWICZ – PORT) podpisał z firmą Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach w zakresie m.in. medycyny personalizowanej. Celem projektów ma być pozyskiwanie i procesowanie danych na podstawie próbek materiału biologicznego, które posłużą do opracowania nowych terapii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

ŁUKASIEWICZ – PORT i Amgen w Polsce planują przygotowanie wspólnego projektu z zakresu medycyny personalizowanej, obejmującego zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych epidemiologicznych. Dane te mają być gromadzone w Biobanku prowadzonym przez ŁUKASIEWICZ – PORT.

– Firma Amgen to kolejny przedstawiciel branży Big Pharma, który dostrzega potencjał naszego instytutu, jego wysokiej klasy specjalistów i najnowocześniejsze w kraju laboratoria naukowo-badawcze. Łukasiewicz jako trzecia największa sieć badawcza w Europie ma ambicje, aby być częścią rewolucji biomedycznej. Dzięki doświadczeniu naszego partnera mamy realną szansę razem dokonać przełomu w myśleniu o chorobach cywilizacyjnych – mówi Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Jako organizacja B+R chcemy realnie przyczyniać się do rozwoju innowacji w Polsce. Dlatego wprowadziliśmy
w instytucie nowoczesny model biznesowy, odpowiadający na potrzeby przemysłu. Zaufanie partnerów, takich jak Amgen potwierdza, że kompleksowość naszej oferty, infrastruktura i potencjał naukowy są tym, czego poszukują międzynarodowe koncerny – mówi Andrzej Dybczyński, dyrektor ŁUKASIEWICZ – PORT.

Przyszłość współpracy jest otwarta, a pod uwagę mogą być brane także inne projekty naukowe, w których przydatne byłoby doświadczenie Amgen w opracowywaniu leków i potencjał obu stron do rekrutowania utalentowanych naukowców.

– Obszarów potencjalnej kooperacji jest wiele. Dobrym przykładem jest możliwość analizy dużych zbiorów danych. Dzięki planowanej współpracy można by prowadzić badania nad nowymi metodami prewencji, diagnozą i leczeniem chorób cywilizacyjnych, co w praktyce pozwoli na wsparcie i kształtowanie skutecznych programów profilaktycznych. Jest to zgodne z naszą ideą „predict & prevent”, czyli „przewidywać i zapobiegać” – mówi Gábor Sztaniszláv, dyrektor generalny Amgen w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 14.10.2019
plusfontminusfontreloadfont