Print Friendly, PDF & Email

Łukasiewicz – PORT: 2 lata w Sieci

Świętujemy drugą rocznicę włączenia Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii do Sieci Badawczej Łukasiewicz! Od 1 kwietnia 2019 r. jesteśmy częścią trzeciej pod względem wielkości sieci naukowo-badawczej w Europie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała 1 kwietnia 2019 r. jako element rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tworzy ją ponad 30 instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Jednym z nich jest PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

– Aktywność Łukasiewicz – PORT doskonale wpisuje się w ideę „Science is Business”, która definiuje istotę Sieci Badawczej Łukasiewicz – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Naszym wspólnym celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez dostarczanie im konkurencyjnych rozwiązań technologicznych i budowanie w ten sposób mostu między nauką i biznesem. Zrzeszenie w ogólnopolskiej sieci pozwala nam korzystać z efektu synergii, czerpać z doświadczeń innych instytutów i jednocześnie wspierać je swoimi kompetencjami – dodaje.

Sieć Badawcza Łukasiewicz reprezentuje tę część nauki, która pracuje dla biznesu i wspiera rozwój polskich firm. Działające w jej ramach Grupy Badawcze łączą ekspertów z różnych Instytutów specjalizujących się w takich dziedzinach nauki jak biotechnologia, chemia, farmaceutyka, elektronika, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, mechanika precyzyjna, metalurgia, optyka czy lotnictwo. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi oferuje ona kompleksowe rozwiązania dla różnych branż, a z jej wsparcia korzystać mogą zarówno duże koncerny o ugruntowanej pozycji na rynku, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i start-upy.

Skupiając potencjał krajowych instytutów badawczych, Łukasiewicz dysponuje kilkuset nowoczesnymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzy ją około 8 tysięcy pracowników, w tym 4,5 tysiąca naukowców i inżynierów.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: apalus, Opublikowano: 01.04.2021
plusfontminusfontreloadfont