III KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Print Friendly, PDF & Email

III KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

W dniach 6-8 listopada 2019 w Łodzi odbędzie się III Konferencja Biobanków Polskich, której wiodący temat to „Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego”. Biobank – Krajowy Ośrodek Wiodący, prowadzony przez ŁUKASIEWICZ – PORT, będzie reprezentowany przez dyrektora, dr. n.med. Łukasza Kozerę – Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania oraz dr Elżbietę Gocek – Kierownika Laboratorium Biobank. Udział jest bezpłatny, a rejestracja trwa do 30 września.

Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z aktualnościami rozwoju Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi, prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny.

Cele konferencji
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i ułatwienie dialogu między różnymi krajowymi ośrodkami naukowymi, biobankującymi materiał biologiczny i współtworzącymi Polską Sieć Biobanków. To cykliczne spotkanie jest też okazją do rozwijania ich współpracy z przedstawicielami międzynarodowej organizacji BBMRI-ERIC (Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych), firmami farmaceutycznymi oraz państwowymi instytucjami sektora ochrony zdrowia.

Rejestracja
Rejestracja (przedłużona do 30.09) jest możliwa przez formularz na stronie organizatora: http://bbmri.pl/pl/nadchodzace/85-iii-naukowo-szkoleniowa-krajowa-konferencja-biobankow-polskich. W tym roku pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby zgłaszające aktywny udział w konferencji (rejestracja ze zgłoszeniem streszczenia). Pozostałe osoby będą zapisywane na listę rezerwową. Streszczenie nie może przekraczać 1200 znaków (liczone z białymi znakami); ze względu na wymogi redakcji, w której organizatorzy chcą opublikować książkę zjazdową, streszczenia należy przygotować w języku angielskim.

Miejsce i organizatorzy
Tym razem konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2019 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26). Organizatorami wydarzenia są: Konsorcjum BBMRI.pl (którego liderem jest ŁUKASIEWICZ – PORT) i Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. Gospodarzem poprzedniej, drugiej edycji konferencji (11-12 października 2018 r.) był PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Czym jest biobankowanie?
Biobankowanie to gromadzenie próbek materiału biologicznego (np. krwi, włosów, śliny czy innych tkanek) na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Dzięki ich przechowywaniu i skatalogowaniu, naukowcy mogą mieć łatwy dostęp do ogromnej liczby próbek z konkretnej populacji (np. osób zdrowych lub o szczególnych dolegliwościach). Udostępnianie próbek do badań przyczynia się do postępu m.in. w medycynie spersonalizowanej, w badaniach biomedycznych, w opracowywaniu nowych, leków przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także w skuteczniejszej diagnostyce, terapii i profilaktyce wielu chorób.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 26.09.2019
plusfontminusfontreloadfont