Print Friendly, PDF & Email

GRANTY WEWNĘTRZNE DLA NAUKOWCÓW PORT

Na podstawie wyników przeprowadzonego panelu oceny oraz oceny merytorycznej i strategicznej, PORT przyznał granty wewnętrzne dla naukowców i ich zespołów naukowych realizujących badania w Spółce. Granty finansowane są ze środków dotacji statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w PORT, siedmiu naukowców wraz ze swoimi zespołami naukowymi, otrzymało finansowanie z dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018 (z możliwością ciągłości badań w 2019 r.) na łączną kwotę 666.608,00 PLN. W ramach grantów wewnętrznych zostaną uruchomione następujące zadania badawcze:

 • na utrzymanie potencjału badawczego:
  • Marta Fiedot-Toboła „Kompozyty polimerowe o właściwościach grzybobójczych i bakteriobójczych do zastosowań w przemyśle meblarskim (AntiBac)”
  • Tomasz Baraniecki „Opracowanie technologii precyzyjnego cięcia materiałów transparentnych (TransLas)”
  • Katarzyna Komorowska „Fluoroscencyjne ciecze jonowe w zastosowaniach litograficznych (FILL)”
  • Anna Czajkowska „Analiza wolnych aminokwasów jako biomarkerów w diagnostyce nowotworów u pacjentów pediatrycznych (AminoMark)”
  • Marcin Skoreński „Synteza nowych związków organicznych do zastosowania w przyjaznych środowisku dwukomponentowych chemicznych świetlikach (GLOW)”
 • na rozwój młodych naukowców:
  • Katarzyna Skulska „Przyżyciowe monitorowanie fagocytozy komórek apoptotycznych do terapii przeciwnowotworowej (FagApo)”
  • Rafał Kubik „Odpady z kruszyw Dolnego Śląska jako źródło pierwiastków ziem rzadkich (REEcoup)”

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 09.12.2018
plusfontminusfontreloadfont