Fundacja PORT

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja PORT

RAZEM DLA NAUKI

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii rozpoczyna wspólnie z firmą OSRAM realizację edukacyjnego projektu o wspólnym europejskim znaczeniu w dziedzinie mikroelektroniki.

Celem programu jest zainteresowanie nauką,  zachęcenie do odkrywania, eksplorowania, poszukiwań  kierunków rozwoju nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem fotoniki i mikroelektroniki, z jednoczesnym poszanowaniem klimatu i środowiska.

Wszystkie zaplanowane działania będą skierowane na fascynujące poznawanie nauki oraz wskazywanie dróg edukacyjnego, naukowego i zawodowego rozwoju w oparciu o wiedzę w obszarze mikroelektroniki. Liczmy, że program będzie miał  duże znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii, wzrostu wiedzy i świadomości społeczeństwa, a także dla współpracy nauki i biznesu. Popularnonaukowy charakter poszczególnych działań, opartych na metodzie „nauki przez doświadczenie”, będzie przeznaczony dla różnych grup wiekowych, młodzieży, dorosłych , dzieci; jego przygotowaniem zajmuje się doświadczona kadra Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 

To pierwszy z planowanych projektów popularnonaukowych Fundacji PORT, wykorzystujący potencjał naukowy, edukacyjny i organizacyjny Łukasiewicz PORT i  potencjał przestrzeni zabytkowego Kampusu Pracze we Wrocławiu. Nowoczesnych laboratoriów, miejsca badań naukowych i rozwoju technologii, zielonych terenów przeznaczonych na „odkrywanie i doświadczanie”, wymianę myśli i wrażeń. To także zaproszenie dla społeczeństwa, do aktywności łączących środowiska i pokolenia; zaproszenie dla instytucji i firm, pragnących podzielić się swoją wiedzą, pomysłami, osiągnięciami i wypełniać razem z nami  misję społecznej odpowiedzialność nauki i biznesu.

 

Szanowni Państwo,

jednym z podstawowych celów funkcjonowania Fundacji PORT jest wspieranie polskich instytutów badawczych w ich codziennej działalności. W dobie panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2, to zadanie staje się szczególnie ważne.

ŁUKASIEWICZ – PORT od kilku dni aktywnie prowadzi działania wspierające Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu w zakresie przeciwdziałania i diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. Pracownicy Instytutu codziennie wykonują setki testów na obecność koronawirusa. Niezwykle kosztowne badania – w szczególności zakupy materiałów i akcesoriów laboratoryjnych oraz środków ochrony osobistej pracowników ŁUKASIEWICZ – PORT, finansowane są samodzielnie przez Instytut.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe, które umożliwi Fundacji zakup najbardziej niezbędnych materiałów i przekazanie ich ŁUKASIEWICZ – PORT w celu wsparcia prowadzonych przez Instytut działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu pandemii na społeczeństwo.

Przelewy prosimy kierować na numer rachunku bankowego Fundacji PORT:
52 2490 0005 0000 4530 9685 5877 Alior Bank
Tytuł: Darowizna na walkę z COVID (ochrona zdrowia)

Dziękujemy!

prof. dr hab. Detlef Hommel – Prezes Zarządu
Jakub Sojka – Członek Zarządu

 

 

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii prowadzi swoją działalność na terenie Kampusu Pracze, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej 147.

 

CELE FUNDACJI:

prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności biotechnologii, inżynierii materiałowej, biobankowania;
   
wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu wzrost zainteresowania wskazanymi dziedzinami naukowymi i rozpowszechnianie wiedzy o nich;
   
ochrona zdrowia, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;
   
wspieranie polskich podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i innych jednostek o charakterze naukowym;
   
wspieranie procesów rozwoju gospodarczego, w szczególności gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i europejskiej;
   
współpraca naukowa, jej promocja i ułatwianie;
   
ochrona środowiska, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;
   
wspieranie uzdolnień i umiejętności dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych;
   
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w szczególności polskiego i europejskiego.

 

ZARZĄD:

prof. dr hab. Detlef Hommel, prof. UWr – Prezes Zarządu
Jakub Sojka – Członek Zarządu

 

STATUT Fundacji PORT do pobrania TUTAJ.

 

Sprawozdania z działalności Fundacji:

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019 – pobierz

 

KONTAKT
Jeśli cele działalności Fundacji są zbieżne z Państwa planami i działalnością, zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
e-mail: fundacja@port.org.pl
telefon: +48 71 734 7777, +48 510 132 596

KRS: 0000787023

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont