Print Friendly, PDF & Email

Europejska sieć biobanków pomoże walczyć z koronawirusem

Europejskie Konsorcjum Badawcze BBMRI-ERIC, zrzeszające sieci biobanków z 20 europejskich państw, przygotowało zestaw informacji o tym, jak poszczególne sieci mogą pomóc w walce z chorobą COVID-19. Także Polska Sieć Biobanków włączyła się w te działania, oferując naukowcom pracującym nad szczepionką lub metodami leczenia m.in. możliwość zbierania, przechowywania i udostępniania do badań próbek materiału biologicznego oraz współpracę w badaniach.

COVID-19 to wielkie wyzwanie dla światowych systemów opieki zdrowotnej. Poza najpilniejszą, bezpośrednią pomocą pacjentom, bardzo ważne jest wsparcie naukowców szukających skutecznego leku na tę chorobę. Konsorcjum BBMRI-ERIC zebrało w tym celu informacje o dostępnych zasobach i możliwościach z krajowych węzłów sieci, w tym z prowadzonego przez ŁUKASIEWICZ – PORT Biobanku – Krajowego Ośrodka Wiodącego.

Konsorcjum łączy ponad 600 biobanków w 20 krajach. Wśród kluczowych usług, które oferują badaczom, są:

  • wydajne i wysokiej jakości przechowywanie próbek w warunkach klinicznych i badawczych;
  • dostęp do próbek od zdrowych osób, do użycia jako grupa kontrolna (zebrane 2-3 miesiące przed epidemią w każdym kraju);
  • dostarczenie wytycznych i standardów dotyczących identyfikacji, gromadzenia i zabezpieczania ważnych próbek.

Załączony dokument zawiera listę zasobów, dostępnych w jednostkach należących do konsorcjum BBMRI-ERIC dla opracowujących metody walki z COVID-19 naukowców, zarówno tych z ośrodków akademickich i innych publicznych instytucji naukowych, jak i tych z podmiotów prywatnych.

Udział polskich biobanków
Jednostki należące do Polskiej Sieci Biobanków zaoferowały w nim m.in.:

  • możliwość pobierania próbek i danych medycznych od pacjentów z COVID-19, zebranych w warunkach klinicznych (po pozytywnych decyzjach decydentów);
  • sekwencjonowanie wirusa SARS-CoV-2 w celu monitorowania dynamiki mutacji w polskiej populacji;
  • dostęp do próbek pobranych z populacji mieszkańców Dolnego Śląska;
  • badania proteomiczne, mające na celu identyfikację interaktomu białka kapsydu wirusa;
  • prace nad przeciwciałami przeciwko białkom SARS-CoV-2;
  • oferowaną przez ŁUKASIEWICZ – PORT platformę do wysokowydajnego przeszukiwania bibliotek molekuł, nacelowanego na białka wirusa i do kierowania ich na szlak kataboliczny.

Więcej szczegółów można znaleźć w wyżej podlinkowanym dokumencie, aktualizowanym na stronie: https://www.bbmri-eric.eu/news-events/bbmri-eric-coronavirus-response-biobank-resources.

Czym jest BBMRI-ERIC?
BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) to największa na świecie sieć biorepozytoriów próbek pobranych od ludzi (takich jak: krew, tkanki, komórki lub DNA oraz powiązanych z nimi danych klinicznych i badawczych), łącząca ponad 600 biobanków z 20 krajów. Jego misją jest ułatwianie badań zdrowotnych nad próbkami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów naukowych i z zakresu ochrony prywatności pacjentów i obywateli. BBMRI-ERIC świadczy usługi na rzecz naukowców opracowujących lepsze metody leczenia, testujących narzędzia diagnostyczne i rozwijających badania biomedyczne. Moc konsorcjum BBMRI tkwi w jego sieci; składa się z 20 krajowych węzłów, wspierających biobankowanie na poziomie lokalnym oraz europejskiej centrali z siedzibą w austriackim Grazu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 23.03.2020
plusfontminusfontreloadfont