Print Friendly, PDF & Email

dr Róża Szweda Kreatywną Wrocławia 2020

Lider Zespołu Badawczego Funkcjonalnych Makrocząsteczek, dr Róża Szweda z nagrodą Kreatywni Wrocławia 2020 w kategorii NAUKA. Wyróżnienie trafia do osób, które poprzez swoją pracę, zaangażowanie i osiągnięcia najlepiej promują Wrocław. Gratulujemy!

30 Kreatywnych Wrocławia to projekt, w którym mieszkańcy Wrocławia wyróżniają 30 wyjątkowych wrocławian, w tym także grupy osób w kategoriach nauka, biznes, kultura/sztuka/dizajn oraz społeczeństwo/miasto. Nagrody trafiają do osób, które działają we Wrocławiu i na rzecz Wrocławia, a poprzez swoją pracę, zaangażowanie i osiągnięciami najlepiej promują stolicę Dolnego Śląska. Nagrody wręczane są od 2015 roku – w tym roku przyznano je już po raz szósty.

Tegoroczną laureatką w kategorii NAUKA została dr Róża Szweda, która w Łukasiewicz – PORT kieruje Zespołem Badawczym Funkcjonalnych Makrocząsteczek, gdzie zajmuje się poszukiwaniem nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, wykraczających poza klasyczne zastosowania polimerów.

Dr Róża Szweda jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej, zaś stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych otrzymała na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją przygodę z pracą naukowo-badawczą rozpoczęła w CMPW PAN, gdzie wykonywała swoją pracę doktorską. Po obronie wyjechała do Francji, gdzie pracowała w grancie ERC oraz kierowała dwoma projektami ITN H2020. W tym roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej o zawodowych zainteresowaniach i prywatnych pasjach dr Róży Szwedy możecie przeczytać tutaj:

https://www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia/2020/roza-szweda

W tym miejscu przybliżamy Zespół Badawczy, którym kieruje dr Róża Szweda:

https://www.port.org.pl/en/laboratorium/roza-szweda-research-group/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 15.12.2020
plusfontminusfontreloadfont