Print Friendly, PDF & Email

Dolnoślązacy coraz chętniej oddają materiał biologiczny do badań naukowych

W styczniu i w lutym aż o 77% wzrosła średnia miesięczna liczba dawców materiału biologicznego do Biobanku – Krajowego Ośrodka Wiodącego, prowadzonego przez instytut ŁUKASIEWICZ – PORT na wrocławskich Praczach Odrzańskich.

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. do punktu pobrań przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu zgłosiło się 256 mieszkańców województwa, od których uzyskano 5185 próbek materiału biologicznego. Dla porównania, rok wcześniej w tym samym okresie dawców było 145, co zaowocowało pobraniem 3018 próbek. – To rekordowy wynik i mamy nadzieję, że ten trend będzie trwały. Oznaczałoby to duży wzrost świadomości Dolnoślązaków. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że badania naukowe prowadzone na ich materiale przyczyniają się do rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych – zauważa dr Elżbieta Gocek, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania i Kierownik Laboratorium Biobank.
– Bardzo ważną rolę w podnoszeniu tej świadomości odgrywa informowanie pacjentów oraz popularyzacja wiedzy o biobankowaniu w mediach. To, nad czym dzisiaj pracują naukowcy w laboratoriach badawczych, jutro może znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów – dodaje dr Gocek.

Wrocławski biobank instytutu ŁUKASIEWICZ – PORT jest biobankiem populacyjnym – oznacza to, że nie koncentruje się na osobach o określonych cechach czy chorobach, lecz zbiera materiał biologiczny od szerokiego przekroju dawców z regionu. Oddać próbkę może w nim (po wcześniejszej rejestracji) każdy mieszkaniec Dolnego Śląska w wieku 20 -75 lat. Z pobranych próbek następnie izoluje się m.in. DNA, RNA, surowicę czy osocze. Wszystko po to, aby zgromadzić jak największą pulę materiału biologicznego. Posłuży on w przyszłości naukowcom do badań np. nad nowymi biomarkerami schorzeń rzadkich, bądź też chorób cywilizacyjnych. Im większa ilość zgromadzonego w biobanku i udostępnionego naukowcom materiału biologicznego, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych.
Oprócz satysfakcji z pomocy przyszłym pokoleniom, każdy dawca materiału biologicznego w biobanku ŁUKASIEWICZ – PORT ma wykonywany panel badań laboratoryjnych w kierunku zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi i cukrzycą oraz możliwość bezpłatnej konsultacji wyników z kardiologiem.

CZYM JEST BIOBANKOWANIE?
Biobankowanie to gromadzenie próbek materiału biologicznego (np. krwi, moczu, włosów, śliny czy włókien mięśniowych) na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Dzięki ich przechowywaniu i skatalogowaniu naukowcy mogą mieć łatwy dostęp do dużej liczby próbek z konkretnej populacji (np. osób zdrowych lub o szczególnych dolegliwościach, w danym przedziale wiekowym, z jednego regionu czy całego kontynentu). Udostępnianie próbek do badań wspiera postęp m.in. w medycynie personalizowanej, w opracowywaniu nowych leków przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także w diagnostyce i profilaktyce wielu chorób.

Idea biobankowania, mimo że pierwsze biologiczne banki danych powstały w latach 60 XX wieku, wciąż nie jest tak popularna w Polsce jak honorowe krwiodawstwo, w które corocznie włącza się blisko 600 tys. osób. Oddając krew czy szpik kostny, możemy uratować komuś życie tu i teraz; oddając krew czy mocz do badań naukowych, wspieramy medycynę i naukę, a tym samym przyśpieszamy na przykład proces opracowywania i produkowania nowych leków, szczepionek, etc. To sposób, aby pomóc przyszłym pokoleniom.

ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to instytut prowadzący badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej i biotechnologii. W laboratoriach ŁUKASIEWICZ – PORT powstają rozwiązania wykorzystywane później przez przemysł i naukę. Instytut pracuje na rzecz wielu polskich firm, start-upów i uczelni wyższych, a jednocześnie jest partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Realizuje projekty badawczo-rozwojowe w 4 głównych kierunkach, zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kraju: zdrowiu, inteligentnej mobilności, transformacji cyfrowej oraz zrównoważonej gospodarce i energii. Z ośmioma tysiącami pracowników, 36 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie. ŁUKASIEWICZ to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business, spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. ŁUKASIEWICZ to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 06.03.2020
plusfontminusfontreloadfont