Akademia RawMaterials – szkolenia, warsztaty, spotkania

Print Friendly, PDF & Email

Akademia RawMaterials – szkolenia, warsztaty, spotkania

Akademia RawMaterials została zainicjonowana przez EIT RawMaterials, najważniejsze przedsięwzięcie Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych (EIP RM), którego plan działań ma umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie.

W ramach Akademii prowadzone są innowacyjne projekty edukacyjne, które adresowane są do doktorantów, studentów, partnerów przemysłowych, specjalistów z sektora surowców oraz szerokiego społeczeństwa. Szkolenia, warsztaty oraz konferencje wspierają nowe sposoby nauczania poprzez powiązanie środowiska akademickiego, organizacji badawczych oraz przemysłu.

Cele Akademii RawMaterials to:

  • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia i wykorzystania surowców
  • Wzbudzanie zainteresowania tematami związanymi z surowcami
  • Szkolenie obecnych i przyszłych interesariuszy na temat standardów technicznych wymaganych obecnie przez przemysł surowcowy
  • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji, wiedzy i postaw potrzebnych dla przedsiębiorców

Spodziewany wpływ przedsięwzięcia polega na:

  • Rozwoju nowych innowacyjnych technologii i ich komercjalizacji na rynku UE i globalnym
  • Utworzeniu nowych MŚP
  • Dostosowaniu kształcenia do wymagań przemysłu i rynku pracy oraz rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni

O szkoleniach organizowanych w ramach Akademii RawMaterials można dowiedzieć się na stronach Partnera.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont