Print Friendly, PDF & Email

BIOBANK PORT NA FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

We wtorek 5 marca 2019 w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizowane przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej. Dr n. med. Łukasz Kozera, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania i dyrektor prowadzonego przez PORT Biobanku – Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania, otrzymał zaproszenie do Naukowej Rady Programowej tegorocznego forum oraz do udziału w debacie na temat medycyny przyszłości.

Czym jest forum?
Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to odbywające się corocznie spotkanie, które stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy oraz doświadczeń i jest okazją do spotkania kluczowych interesariuszy środowiska medycznego, którym bliska jest idea upowszechniania medycyny personalizowanej. Celem forum jest przedstawienie wyzwań współczesnej medycyny z perspektywy poszczególnych uczestników systemu – pacjentów, zarządzających szpitalami, lekarzy i płatnika, oraz wypracowanie warunków sprzyjających jej rozwojowi poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych.

Tegoroczna tematyka
IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca 2019 roku w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing”. Tematyka forum skupi się w sposób szczególny na aspektach medycznych, ekonomicznych i technologicznych, mających bezpośrednie przełożenie na rozwój medycyny personalizowanej w Polsce. Podczas wydarzenia poruszane będą ważne kwestie, dotyczące m.in. wzrostu nakładów na zdrowie w kontekście medycyny personalizowanej, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do medycyny opartej na precyzyjnych algorytmach wspartych nowoczesną diagnostyką i terapią celowaną.

Eksperci w Naukowej Radzie Programowej
Podobnie, jak w roku ubiegłym, dr n. med. Łukasz Kozera, dyrektor prowadzonego przez PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Biobanku – Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania i Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, został zaproszony do Naukowej Rady Programowej forum. W jej skład wchodzą m.in.: dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący sekcji zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej i Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii oraz dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Łukasz Kozera, PhD, MD

Biobankowanie przyszłością medycyny
W ramach sesji zatytułowanej: „Medycyna Przyszłości” dr Kozera weźmie też udział w debacie poświęconej tematyce rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych w kontekście możliwości ich zastosowania w ochronie zdrowia. Jak tłumaczy: – Medycyna spersonalizowana nie ma szansy rozwijać się bez biobankowania. W biobankach gromadzone są duże zasoby danych pochodzących z sekwencjonowania, danych, które oceniają nasz styl życia i są powiązane z naszym dotychczasowym leczeniem. W przyszłości, na bazie wiedzy zdobytej dzięki medycynie spersonalizowanej czy biobankowaniu, będziemy w stanie każdego pacjenta leczyć bardzo indywidualnie – przepisywać mu leki, które na pewno będą działały na jego organizm i schorzenie. Leków, czy cząsteczek biologicznych, które mogą stać się lekami, mamy w tej chwili bardzo dużo, a my chcemy wybrać ten, który będzie miał dla niego najlepsze efekty i najmniej skutków ubocznych.

Skutecznie zapobiegać i leczyć
Ale medycyna personalizowana nie ogranicza się do leczenia – dodaje dr Kozera – to w ok. 50% właściwa profilaktyka, na którą mogą wpłynąć chociażby badania naszego Biobanku. Powinniśmy wypracować takie algorytmy prewencyjne, by móc monitorować mieszkańców danego regionu w zależności od czynników ryzyka jakie występują w tej populacji. Dzięki temu można zapobiegać tym chorobom, a jeśli już dana jednostka chorobowa występuje, precyzyjnie dobrać leczenie, by przebiegało ono jak najszybciej i z małym obciążeniem dla pacjenta.

Więcej o:
Biobanku PORT: http://biobank.port.org.pl
Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej: http://mfmp.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 01.03.2019
plusfontminusfontreloadfont